MiFID

Nuo 2007 m. lapkričio 1 d., įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl finansinių priemonių rinkų (angl. Markets in Financial Instruments Directive) (toliau tekste – MiFID) Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos šalyse narėse įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys naujus ir papildomus reikalavimus investicinių paslaugų teikimui.

Siekiant dar didesnio finansų rinkų skaidrumo ir rinkos dalyvių apsaugos, nuo 2018 m. sausio 3 d. Lietuvoje įgyvendinama nauja Finansinių priemonių rinkų direktyva MiFID II (angl. Markets in Financial Instruments Directive).

„Citadele“ bankas teikia profesionalias investicines paslaugas bei taiko visas priemones, užtikrinančias investuojančių klientų interesų apsaugą bei procedūras, užkertančias kelią potencialiems interesų konfliktams, galintiems neigiamai įtakoti teisėtus investuojančių klientų investicinius lūkesčius.

„Citadele“ bankas, vykdydamas klientų pavedimus, vadovaujasi Pavedimų vykdymo politika (2021-03-10). Prieš pradedant naudotis investavimo paslaugomis, klientai turi susipažinti su atnaujinta politika.


AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas yra Latvijos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis. Latvijos Respublikos indėlių garantijų fondas užtikrina įsipareigojimų investuotojams draudimą pagal sąlygas, nurodytas Latvijos Respublikos Garantinio fondo sąlygose. Informacija investuotojams