Naudojimosi taisyklės

Atsakomybės apribojimas

Šioje interneto svetainėje pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir jos naudojimas nesukuria jokių teisinių santykių tarp šios informacijos naudotojo ir AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo. Ši informacija neturi būti traktuojama kaip siūlymas ar rekomendacija įsigyti ar naudoti šioje svetainėje nurodytus produktus ar paslaugas.

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas neprisiima atsakomybės už galimus nuostolius ar žalą, kuri gali kilti naudojantis šia interneto svetaine arba tuo atveju, jei šioje interneto svetainėje siūlomos paslaugos būtų neprieinamos. Nors šioje interneto svetainėje pateikta informacija yra paremta patikimais šaltiniais, tačiau privalote patys patikrinti interneto svetainėje esančios informacijos naudingumą. Šioje svetainėje pateikta informacija atitinka jos publikavimo dieną turimą informaciją, ir ši informacija gali būti keičiama be jokio išankstinio įspėjimo.

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas neprisiima jokios atsakomybės už kitų interneto svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, turinį.

Autorių teisės

Ši interneto svetainė yra AS „Citadele banka“ Lietuvoje veikiančio per AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą nuosavybė. Autorinės teisės į visą šioje interneto svetainėje pateiktą medžiagą priklauso AS „Citadele banka“, išskyrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip. Kaip šio tinklalapio vartotojas jūs galite peržiūrėti ir atsispausdinti pateiktą medžiagą asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais. Draudžiama kitais tikslais kopijuoti, išsisaugoti ar perdirbti, pritaikyti, perduoti, perleisti ir kitaip naudoti turinį ar jo dalis be mūsų išankstinio raštiško sutikimo. Atgaminant šioje svetainėje pateiktą medžiagą privaloma nurodyti šios medžiagos autorių teisių savininką.

Pirmiau nurodytų šios interneto svetainės vartotojams taikomų taisyklių nesilaikymas traktuojamas kaip autorių teisių pažeidimas, užtraukiantis pažeidėjui įstatymų numatytą atsakomybę.

Privatumo politika

Bet kokia informacija, kurią AS „Citadele banka“ Lietuvos filialui pateikiate naudodamiesi šia interneto svetaine arba elektroniniu paštu, yra laikoma konfidencialia ir prieigą prie šios informacijos turi tik AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas ir „Citadele“ grupei priklausančios bendrovės. Bet kokią iš jūsų gautą informaciją AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas naudos tik pagal paskirtį.

Pokalbių realiu laiku taisyklės

AS „Citadele banka“ „Kalbėkimės gyvai“ pokalbių realiu laiku (angl. live chat) sistema yra skirta interneto svetainės lankytojams tiesiogiai bendrauti su banko specialistais, kurie atsakys į klausimus apie banko produktus bei pagelbės ieškant informacijos interneto svetainėje ir nurodys informacijos šaltinius. Naudodamiesi šia sistema jūs patvirtinate bei sutinkate su jos naudojimosi taisyklėmis .