Mokėjimo kortelės

Ką reiškia „pirkimas“ su X kortele, į kurią bus atsižvelgta apskaičiuojant pinigų grąžinimą?

Pirkimas (pirkinys) yra prekių ir (arba) paslaugų pirkimas atsiskaitant už jas X kortele, naudojantis prekybininkų POS terminalu arba atsiskaitant kortele už pirkinius internetu, nurodant kortelės duomenis. Pirkiniais nelaikomos šios operacijos: lošimo vietose, įskaitant internetinius kazino, atliekami mokėjimai. Taip pat mokėjimai, kurie laikomi piniginėmis operacijomis ir kt.) ir yra skirti mokėjimo ar kitose finansų įstaigose turimoms sąskaitoms (subsąskaitoms) papildyti.

Ar radai atsakymą į klausimą?