Mokėjimo kortelės

Kas nutiks artėjant kredito limito galiojimo pabaigai?

Artėjant kredito limito galiojimo pabaigai bankas vertins jūsų kreditingumą remdamasis Lietuvos Banko Vartojimo kredito atsakingojo skolinimo nuostatais ir tuo tikslu tikrins informaciją viešuose ir privačiuose registruose. Jei informacijos nepakaks – bankas iš credit@citadele.lt el. pašto atsiųs prašymą per „Mano paraiškos“ savitarnos svetainę pateikti mokumo vertinimui reikalingą konkrečią trūkstamą informaciją. Pabaigus kreditingumo vertinimui ir remiantis Kredito limito suteikimo sąlygų 3.2p. bankas pratęs kredito limitą naujam 3 metų laikotarpiui arba, remiantis 3.2p., jį sumažins arba, informuos apie kredito limito nutraukimą. Kredito limito pratęsimo proceso statusą ir sprendimą klientas matys „Mano paraiškos“ savitarnos svetainėje. 

3.2. Bankas turi teisę automatiškai pratęsti Kredito limito naudojimą 3 (trims) metams paliekant tą pačią Kredito limito sumą arba ją sumažinti. Bankas taip pat turi teisę savo nuožiūra pratęsti Kredito limito naudojimo terminą kiekvienam paskesniam 3 (trims) metų laikotarpiui. 

3.3. Bankui nusprendus nepratęsti Kredito limito naudojimo termino, Bankas informuoja apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Kredito limito termino pabaigos, o Klientas privalo grąžinti visą panaudotą Kredito sumą ir atlikti visus mokėjimus pagal Kredito limito suteikimo sutartį iki paskutinės Kredito limito naudojimo termino dienos.

Ar radai atsakymą į klausimą?