Mokėjimo kortelės

Kiek laiko neskaičiuojamos palūkanos nuo kortelės kredito limito panaudojimo dienos?

Pirkiniai be palūkanų iki 45 dienų – laikas, per kurį už panaudotą kredito limitą palūkanos neskaičiuojamos. Jeigu visa per mėnesį panaudota kredito suma grąžinama iki kito mėnesio 15 dienos, kredito palūkanų mokėti nereikės (netaikoma kredito limitams suteiktiems su „X Smart“ kortele).   

Ar radai atsakymą į klausimą?