Mokėjimo kortelės

Jei bankas nepratęs mano kortelės kredito limito ar ir kortelė bus uždaryta?

Ne. Kortelės sutartis yra atskira ir nepriklauso nuo kredito limito galiojimo pabaigos.

Ar radai atsakymą į klausimą?