Mokėjimo kortelės

Kaip aktyvinti paštu gautą mokėjimo kortelę?

Tam, kad galėtumėte pradėti naudotis paštu gauta mokėjimo kortele bei jos teikiamais privalumais, turite atlikti šiuos žingsnius:

  • įsitikinkite, kad kortelėje teisingai nurodytas jūsų vardas ir pavardė, bei pasirašykite kitoje kortelės pusėje esančioje parašo juostelėje.
  • jeigu gavote atnaujintą kortelę – senąją sukarpykite ar sunaikinkite kitu būdu;
  • aktyvinkite kortelę „Citadele“ interneto banke, skiltyje Kortelės -> Valdymas -> Mokėjimo kortelės aktyvinimas arba Kredito kortelės aktyvinimas, suvedę specialų kodą, nurodytą kartu su kortele atsiųstoje kortelės aktyvinimo instrukcijoje;
  • neaktyvinkite kortelės, o voką (-us) su kortele ir / ar PIN kodu grąžinkite į artimiausią banko padalinį, jeigu nors vienas gautas vokas yra pažeistas arba kyla įtarimų, kad kortele ir / ar PIN kodu galėjo pasinaudoti tretieji asmenys.

Mokėjimo kortelių gavimo paštu įkainius rasite prie bendrų mokėjimo kortelių įkainių

Ar radai atsakymą į klausimą?