Mokėjimo kortelių gavimas paštu

Kur siunčiamos mokėjimo kortelės?

 • Į bet kurią vietą Lietuvoje – neregistruotu, registruotu ar kurjeriniu paštu.
 • Į užsienį – neregistruotu ar registruotu paštu.

Kaip užsisakyti naujos kortelės pristatymą paštu?

Naujos kortelės pristatymą paštu jūsų nurodytu adresu galite pasirinkti kortelės užsakymo metu:

 • pildydami e. paraišką;
 • „Citadele“ interneto banke skiltyje Kortelės;
 • banko padalinyje.

Kaip užsisakyti atnaujintos kortelės pristatymą paštu?

Atnaujintos kortelės pristatymą paštu jūsų nurodytu adresu galite užsisakyti iki 9-os paskutinio kortelės galiojimo mėnesio dienos „Citadele“ interneto banke skiltyje Kortelės.

Kaip užsisakyti pakeistos kortelės pristatymą paštu?

Pakeistos kortelės pristatymą paštu jūsų nurodytu adresu galite užsisakyti:

 • telefonu 19091 arba +370 5 221 9091, skambinant iš užsienio;
 • „Citadele“ interneto banke, skiltyje Pranešimai ir paraiškos -> Laisvos formos prašymas;
 • banko padalinyje.

Kaip aktyvinti paštu gautą mokėjimo kortelę?

Tam, kad galėtumėte pradėti naudotis paštu gauta mokėjimo kortele bei jos teikiamais privalumais, turite atlikti šiuos žingsnius:

 • įsitikinkite, kad kortelėje teisingai nurodytas jūsų vardas ir pavardė, bei pasirašykite kitoje kortelės pusėje esančioje parašo juostelėje.
 • jeigu gavote atnaujintą kortelę – senąją sukarpykite ar sunaikinkite kitu būdu;
 • aktyvinkite kortelę „Citadele“ interneto banke, skiltyje Kortelės -> Valdymas -> Mokėjimo kortelės aktyvinimas arba Kredito kortelės aktyvinimas, suvedę specialų kodą, nurodytą kartu su kortele atsiųstoje kortelės aktyvinimo instrukcijoje;
 • neaktyvinkite kortelės, o voką (-us) su kortele ir / ar PIN kodu grąžinkite į artimiausią banko padalinį, jeigu nors vienas gautas vokas yra pažeistas arba kyla įtarimų, kad kortele ir / ar PIN kodu galėjo pasinaudoti tretieji asmenys.

Mokėjimo kortelių gavimo paštu įkainius rasite prie bendrų mokėjimo kortelių įkainių