Taisyklės privatiems ir verslo klientams

Bendros

Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės
Mokėjimo paslaugų teikimo ir banko sąskaitos tvarkymo taisyklės
Mokėjimų plano įforminimo ir paslaugų teikimo taisykles
Informacija indėlininkui
Informacija investuotojui
Finansinių priemonių sąskaitų ir sandorių dėl finansinių priemonių sąlygos
Garantijų suteikimo bendrosios taisyklės
Faktoringo sutarties bendrosios sąlygos

Sąskaitos

Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo ir tvarkymo taisyklės privatiems klientams
Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo ir tvarkymo taisyklės verslo klientams

Elektroninės paslaugos

„Citadele“ interneto banko naudojimo ir paslaugų teikimo sąlygos privatiems klientams
„Citadele“ interneto banko naudojimo ir paslaugų teikimo sąlygos verslo klientams
Elektroninių sąskaitų teikimo ir apmokėjimo taisyklės
„Citadele“ SMS banko naudojimo taisyklės
„Citadele“ interneto banko su įgaliojimų kategorijomis naudojimo ir paslaugų teikimo taisyklės (verslo klientams)
Fiksuotų sumų periodinių mokėjimų vykdymo taisyklės privatiems klientams
Fiksuotų sumų periodinių mokėjimų vykdymo taisyklės verslo klientams
Nurodymo dėl minimalios sąskaitos sumos palaikymo vykdymo taisyklės privatiems klientams
Nurodymo dėl minimalios sąskaitos sumos palaikymo vykdymo taisyklės verslo klientams
Nurodymo dėl maksimalaus sąskaitos likučio palaikymo vykdymo taisyklės privatiems klientams
Nurodymo dėl maksimalaus sąskaitos likučio palaikymo vykdymo taisyklės verslo klientams

Taupymas

Terminuotųjų indėlių priėmimo ir tvarkymo taisyklės privatiems klientams (sutartims, pasirašytoms nuo 2020.12.18)
Terminuotųjų indėlių priėmimo ir tvarkymo taisyklės privatiems klientams (sutartims, pasirašytoms iki 2020.12.17)
Terminuotųjų indėlių priėmimo ir tvarkymo taisyklės verslo klientams (sutartims, pasirašytoms nuo 2020.12.18)
Terminuotųjų indėlių priėmimo ir tvarkymo taisyklės verslo klientams (sutartims, pasirašytoms iki 2020.12.17)
Taupomosios sąskaitos+ atidarymo ir tvarkymo taisyklės privatiems klientams
Taupomosios sąskaitos+ atidarymo ir tvarkymo taisyklės verslo klientams

Mokėjimo kortelės

Kortelių išdavimo ir naudojimo taisyklės privatiems klientams
Kortelių išdavimo ir naudojimo taisyklės verslo klientams
Mokėjimo kortelių priėmimo taisyklės
Priedas „Mokėjimo kortelių priėmimo taisyklių papildymai, naudojant „App POS“ terminalą“
Mokėjimo kortelių priėmimo, naudojant kortelių priėmimo savitarnos įrenginius, taisyklės
Kortelių priėmimo įrenginio (POS terminalo) nuomos taisyklės
Mokėjimo kortelės tikrinimo tvarka
Kortelių priėmimo ir sandorių apdorojimo sąlygos
Naudojimosi „Priority Pass“ paslauga taisyklės

E-komercija - mokėjimų priėmimas internetu

„Multilink“ paslaugos teikimo taisyklės (verslo klientams)
Mokėjimo kortelių priėmimo internetu ir „Klix“ sprendimo naudojimo taisyklės (Įmonėms) (verslo klientams)

Paskolos verslui

Kredito sutarties bendroji dalis (galioja nuo 2021 06 01)
Kredito linijos sutarties bendroji dalis (galioja nuo 2022 02 01)
Overdrafto sutarties bendroji dalis (galioja nuo 2022 06 15)

Citadele Factoring (anksčiau „Citadele faktoringas ir lizingas“) Bendrosios sąlygos

Bendrosios lizingo sutarties sąlygos (galioja nuo 2021 01 01)
Bendrosios lizingo sutarties sąlygos (galioja nuo 2017 08 11 iki 2020 12 31)
Nuomos sutarties bendrosios sąlygos (galioja nuo 2020 12 01)
„Citadele Leasing" bendrosios finansinio lizingo sutarties sąlygos fiziniams asmenims (galioja nuo 2021 02 10)
„Citadele Leasing“ bendrosios finansinio lizingo sutarties sąlygos verslo klientams (galioja nuo 2021 02 10)
„Citadele Leasing" bendrosios veiklos nuomos sutarties sąlygos (galioja nuo 2021 02 10)

Kita

„Citadele“ verslo portalo naudojimo ir aptarnavimo taisyklės
Kliento klausimynas - Paaiškinimai / apibrėžtys
Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą - Paaiškinimai / apibrėžtys