Mokėjimai

Įkainiai privatiems klientams

Dėmesio: atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Atliekant mokėjimą iš kredito kortelės sąskaitos taikomas 2 % mokestis, jei atliekant mokėjimą panaudojamas kredito limitas.

 

Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje (Lietuva, Latvija ir Estija) 

  Interneto bankas ir mobilioji programėlė Banko skyriuje ir kontaktų centre (telefonu)
Tarp savo sąskaitų Nemokamai 5 EUR*
Banko viduje 0,20 EUR 5 EUR*
Banko viduje iš „X smart“ mokėjimo kortelės Nemokamai 5 EUR*

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

*Dėl Lietuvoje paskelbto karantino, atliekant vieną mokėjimą telefonu kontaktų centre, taikomas 0,40 EUR mokestis

 

 

Mokėjimai eurais

  Interneto bankas ir mobilioji programėlė Banko skyriuje ir kontaktų centre (telefone)
Paprastas ir momentinis1 SEPA mokėjimas2 0,40 EUR 5 EUR*
Paprastas ir momentinis1 SEPA mokėjimas iš „X smart“ mokėjimo kortelės Nemokamai 5 EUR*
Paprastas mokėjimas į kitus bankus    
SHA4 13 EUR 20 EUR
OUR 24 EUR 30 EUR
BEN3 Nemokamai Nemokamai
Skubus mokėjimas į kitus bankus4    
SHA4 29 EUR 35 EUR
OUR 41 EUR 50 EUR
BEN3 Nemokamai Nemokamai

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

*Dėl Lietuvoje paskelbto karantino, atliekant vieną mokėjimą telefonu kontaktų centre, taikomas 0,40 EUR mokestis

 

Mokėjimai užsienio valiuta6

  Interneto bankas ir mobilioji programėlė Banko viduje
Paprastas mokėjimas    
SHA4 13 EUR 20 EUR
OUR 24 EUR 30 EUR
BEN3 Nemokamai Nemokamai
Skubus mokėjimas    
SHA4 29 EUR 35 EUR
OUR 41 EUR 50 EUR
BEN3 Nemokamai Nemokamai

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

 

 

Periodiniai mokėjimai ir elektroninė sąskaita (e. sąskaita)

Periodinio mokėjimo sutarties sudarymas  Nemokamai
Periodinio mokėjimo vykdymas Taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai
E. sąskaitos sutarties sudarymas Nemokamai
E. sąskaitos pateikimas Nemokamai
Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas Nemokamai
Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas Taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

 

 

 

Mokėjimų į sąskaitą administravimas

Mokėjimai, gauti iš „Citadele“ grupės (Lietuva, Latvija ir Estija) sąskaitų, SEPA mokėjimai Nemokamai
Kiti gauti mokėjimai, kai mokesčių tipas yra BEN ir SHA 7 EUR ir ekvivalentas kita valiuta

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

 

Valiutos keitimas vykdant mokėjimą

Valiutos keitimo operacijos vykdomos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

 

 

Mokėjimų tikslinimas arba anuliavimas7

Mokėjimo „Citadele“ grupės (Lietuva, Latvija, Estija) viduje arba mokėjimo eurais į kitus Lietuvos bankus anuliavimas 10 EUR
Mokėjimo eurais ir užsienio valiuta į kitų šalių bankus tikslinimas, anuliavimas, papildomos informacijos apie atsiskaitymus pateikimas 50 EUR + papildomas mokestis8

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

 

 

PLAIS

Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ir į kitus bankus 1 EUR

 

Mokėjimo nurodymų pateikimo ir vykdymo sąlygos, specialiosios sąlygos

  Mokėjimo nurodymo pateikimo laikas9 (Lietuvos laiku) Specialiosios sąlygos Vykdymo diena
Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje (Lietuva, Latvija, Estija) Iki 16:30   Tą pačią banko darbo dieną
Paprastas mokėjimas į kitų šalių bankus:      
EUR: SEPA mokėjimai Iki 16:00 Komisinio mokesčio tipas tik SHA Tą pačią banko darbo dieną
EUR: SEPA momentiniai mokėjimai Be apribojimų   Iškart
EUR: kiti mokėjimai Iki 14:30   tą pačią banko darbo dieną
USD, CNY Pagal atskirą susitarimą (visa informacija pateikiama AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas interneto puslapyje) Pagal atskirą susitarimą (visa informacija pateikiama AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas interneto puslapyje) Pagal atskirą susitarimą (visa informacija pateikiama AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas interneto puslapyje)
BYN, RUB Iki 16:30 RUB komisinio mokesčio tipas tik OUR Kitą banko darbo dieną
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, KZT, CZK Iki 16:30   Po dviejų banko darbo dienų
NZD, AUD Iki 14:00   Po dviejų banko darbo dienų
Skubus mokėjimas į kitus bankus:      
EUR Iki 16:00   Tą pačią banko darbo dieną
CAD, CHF Iki 12:00   Tą pačią banko darbo dieną
GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, PLN, CZK Iki 14:00   Kitą banko darbo dieną
NZD Iki 16:00   Po dviejų banko darbo dienų
AUD Iki 11:00   Kitą banko darbo dieną
Mokėjimų įskaitymas į sąskaitą:      
EUR: SEPA Iki 18:00   Tą pačią banko operacijų dieną, jei lėšos gautos iš Lietuvos, ES ar EEE10 šalių bankų
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK Iki 16:30   Tą pačią banko darbo dieną, jei bankas gavo informaciją apie EEE9 mokėjimo pervedimą į AS „Citadele banka“ korespondentinę sąskaitą
Kita užsienio valiuta Iki 16:30   Kitą banko darbo dieną po lėšų pervedimo į AS „Citadele banka“ korespondentinę sąskaitą

Banko darbo dienos: pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, darbo laikas – nuo 8:00 iki 16:30 (išskyrus oficialias Lietuvos Respublikos šventes).

 

Galioja nuo 2019 m. lakpričio 1 d.


1 Momentiniai mokėjimai atliekami tik „Citadele“ mobiliojoje programėlėje.

2 Paprastieji ir momentiniaSEPA mokėjimai yra ES reguliuojami mokėjimai eurais Europos Sąjungoje (taip pat Islandijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). Priklausomai nuo saugumo lygio.

3 BEN – bankų mokesčius moka gavėjas, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius, kurie yra nurašomi nuo pervedamos sumos, sumoka gavėjas. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas iš pervedamos sumos išskaičiuoja AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius. Gavėjui už paprastą tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 20 EUR mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 35 EUR.

4 Mokėjimo nurodymai į Europos Sąjungos (ES) šalis, Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną (EEE), Šveicariją, Monaką, San Mariną, Andorą visomis valiutomis vykdomi, jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis visomis valiutomis, kai banko mokesčius moka tik mokėtojas (OUR) arba tik gavėjas (BEN), nevykdomi. 

5Skubus mokėjimas eurais į Lietuvos, ES, Šveicarijos, Monako, San Marino, Andoros ar EEE šalių (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) bankus. Mokėjimo nurodymas turi būti atliekamas IBAN sąskaitos formatu, kai banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA).

6Atliekant pervedimus Rusijos rubliais (RUB), gali būti nurodoma tik OUR komisinių mokesčių sąlyga, t. y. bankų mokesčius moka mokėtojas. 

Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir (arba) gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas.

8  Jeigu bankas korespondentas arba gavėjo bankas taiko papildomą komisinį mokestį už mokėjimo tikslinimą, mokestis nurašomas iš kliento sąskaitos.

Jei mokėjimo nurodymas pateikiamas bankui po nurodyto termino pabaigos, mokėjimas yra vykdomas kitą banko darbo dieną. Jei mokėjimo nurodymas yra gautas banke ar mokėjimo vykdymo diena yra banko nedarbo diena (šventinė), tada mokėjimas vykdomas kitą banko darbo dieną.

10EEE šalys yra Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija. Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.

Komisinių mokesčių tipai:

SHA - bankų mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas, t. y. mokėtojas sumoka tik AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius, o papildomus užsienio bankų mokesčius sumokės gavėjas.

OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius sumoka mokėtojas. Šiuo atveju gavėjas gauna visą pervedimo sumą (kai mokėjimo pervedimas atliekamas JAV doleriais, nuo siunčiamos sumos gali būti nurašomi kitų bankų mokesčiai). AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus mokesčius už OUR mokėjimo pervedimą.

BEN - bankų mokesčius moka gavėjas, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius, kurie yra nurašomi nuo pervedamos sumos, sumoka gavėjas. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas iš pervedamos sumos išskaičiuos AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius.

SEPA mokėjimai (ES reguliuojami mokėjimai) yra mokėjimai eurais Europos Sąjungoje (taip pat Islandijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). Kad būtų galima vykdyti kaip ES reguliuojamą mokėjimą, mokant turėtų būti numatytos tokios išankstinės sąlygos:

-    Gavėjo sąskaitos numeris (IBAN)
-    Komisinio mokesčio tipas (SHA)
-    Mokėjimo tipas (standartas)
-    Gavėjo bankas yra pasiekiamas SEPA
-    AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas neatsako už pasekmes, jei gavėjo bankas neįvykdys AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo nurodymų ir jei mokėjimas nebus vykdomas kaip ES reguliuojamas mokėjimas dėl „Citadele“ banko nepriklausančių priežasčių.

Lėšos į gavėjo sąskaitą AS „Citadele banka“ Lietuvos filiale įskaitomos tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjimo nurodyme nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl netiksliai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).