Mokėjimo nurodymų pateikimo ir vykdymo sąlygos

 

  Mokėjimo nurodymo pateikimo laikas (Lietuvos laiku) Vykdymo diena
Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje (Lietuva, Latvija, Estija) Iki 16:30 Tą pačią banko darbo dieną
Paprastas mokėjimas į kitus bankus:    
EUR: SEPA mokėjimai1 Iki 16:00 Tą pačią banko darbo dieną
EUR: SEPA momentiniai mokėjima Be apribojimų Iškart
EUR: kiti mokėjimai Iki 16:00 Tą pačią banko darbo dieną
USD, CNY Pagal atskirą susitarimą (visa informacija pateikiama susisiekus su AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo darbuotoju)  
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, CZK Iki 16:30 Po dviejų banko darbo dienų
AUD Iki 14:00 Po dviejų banko darbo dienų
Skubus mokėjimas į kitus bankus:    
CAD, CHF Iki 12:00 Tą pačią banko darbo dieną
GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, PLN, CZK Iki 14:00 Kitą banko darbo dieną
AUD Iki 11:00 Kitą banko darbo dieną
Mokėjimų įskaitymas į sąskaitą:    
EUR: SEPA Iki 18:00 Tą pačią banko operacijų dieną, jei lėšos gautos iš Lietuvos, ES ar EEE šalių bankų
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, USD Iki 16:30 Tą pačią banko darbo dieną, jei bankas gavo informaciją apie mokėjimo pervedimą į AS „Citadele banka“ korespondentinę sąskaitą 
Kita užsienio valiuta Iki 16:30 Kitą banko darbo dieną po lėšų pervedimo į AS „Citadele banka“ korespondentinę sąskaitą

Komisinio mokesčio tipas tik SHA

Banko darbo dienos: pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, darbo laikas – nuo 8:00 iki 16:30 (išskyrus oficialias Lietuvos Respublikos šventes).

Fiziniams asmenims nuo 2022 m. rugpjūčio 20 d. bus visiškai sustabdytas mokėjimų į Rusiją ir Baltarusiją vykdymas. Daugiau informacijos rasite čia.

Komisinių mokesčių tipai:
SHA
– bankų mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas, t. y. mokėtojas sumoka tik AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius, o papildomus užsienio bankų mokesčius sumokės gavėjas.
OUR – bankų mokesčius moka mokėtojas, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus kitų bankų nustatytus mokesčius sumoka mokėtojas. Šiuo atveju gavėjas gauna visą mokėjimo sumą (kai mokėjimas atliekamas JAV doleriais, nuo siunčiamos sumos gali būti nurašomi kitų bankų mokesčiai). AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus mokesčius už OUR mokėjimą
BEN – bankų mokesčius moka gavėjas, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius, kurie yra nurašomi nuo pervedamos sumos, sumoka gavėjas. AS „Citadele banka“ Lietuv

SEPA mokėjimai (ES reguliuojami mokėjimai) yra mokėjimai eurais Europos Sąjungoje (taip pat Islandijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). Kad būtų galima vykdyti kaip ES reguliuojamą mokėjimą, mokant turėtų būti numatytos tokios išankstinės sąlygos:

  • Gavėjo sąskaitos numeris (IBAN)
  • Komisinio mokesčio tipas (SHA)
  • Mokėjimo tipas (standartas)
  • Gavėjo bankas yra pasiekiamas SEPA
  • AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas neatsako už pasekmes, jei gavėjo bankas neįvykdys AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo nurodymų ir jei mokėjimas nebus vykdomas kaip ES reguliuojamas mokėjimas dėl „Citadele“ banko nepriklausančių priežasčių.

Lėšos į gavėjo sąskaitą AS „Citadele banka“ Lietuvos filiale įskaitomos tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjimo nurodyme nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl netiksliai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).

Jei mokėjimo nurodymas pateikiamas bankui po nurodyto termino pabaigos, mokėjimas yra vykdomas kitą banko darbo dieną. Jei mokėjimo nurodymas yra gautas banke ar mokėjimo vykdymo diena yra banko nedarbo diena (šventinė), tada mokėjimas vykdomas kitą banko darbo dieną.

EEE šalys yra Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija. Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.