Nepagrindiniai produktai ir paslaugos

Veiksmingas nuo 01.12.2022

Prisijungimo priemonės
Paslauga Įkainis
Kodų kortelės pakeitimas kliento prašymu 4 EUR
Generatoriaus DIGIPASS GO3 / 260 išdavimas 12 EUR
Generatoriaus DIGIPASS GO3 / 260 atrakinimas, jei jis buvo užblokuotas naudoti internetinėje bankininkystėje Nemokamai
Generatoriaus DIGIPASS GO3 pakeitimas dėl techninių priežasčių (per 2 metus nuo prisijungimo) Nemokamai
Seifų nuomos paslaugos
Paslauga Įkainis
Komisinis mokestis už kliento seifo turinio saugojimą pasibaigus seifo nuomos sutarčiai (per dieną) 5 EUR (su PVM)
Kitos paslaugos
Paslauga Įkainis
Dokumentų perdavimas paštu (kurjerių paštu) Lietuvoje, į užsienio valstybes 25 EUR + faktinės išlaidos
Operacijų grynaisiais pinigais ir POS operacijų dienos arba mėnesio limito padidinimas virš kainoraštyje nustatytos ribos, vienai mokėjimo kortelei 7 EUR
  • 1 Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir (arba) gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas.
  • 2 Jeigu bankas korespondentas arba gavėjo bankas taiko papildomą komisinį mokestį už mokėjimo tikslinimą, toks mokestis nurašomas iš kliento sąskaitos.
  • 3 Sąskaitų išrašų pateikimas elektroniniais kanalais – nemokamai. Jeigu fizinis asmuo nesinaudoja „Citadele“ interneto banko paslauga, vieną kartą per kalendorinį mėnesį sąskaitos išrašas už ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) paskutinių kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba už prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį išduodamas nemokamai.
  • 4 Pervedimai eurais banko viduje, į Lietuvą ir į kitas bendros euro mokėjimų erdvės (SEPA) šalis, įskaitant pervedimus už paslaugas, periodinius mokėjimus ir visų rūšių e. sąskaitų apmokėjimus
  • 5 Nurodyta suma yra bendra didžiausia grynųjų pinigų išėmimo suma per mėnesį visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje bei „Perlo“ terminaluose.