Nepagrindiniai produktai ir paslaugos

Mokėjimai
Paslauga Įkainis
Mokėjimo „Citadele“ grupės (Lietuva, Latvija, Estija) viduje arba mokėjimo eurais į kitus Lietuvos bankus anuliavimas 10 EUR
Mokėjimo tikslinimas, pakeitimas arba atšaukimo prašymo siuntimas (SEPA mokėjimams, tik siunčiant anuliavimo prašymą), papildomos informacijos apie atsiskaitymus pateikimas1 50 EUR + papildomas mokestis2
Mokėjimai tarp „Citadele“ banke atidarytų sąskaitų, įskaitant Latvijos ir Estijos filialus (atlikti banko skyriuje) 10 EUR
SEPA mokėjimai (atlikti banko skyriuje) 10 EUR
Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ir į kitus bankus 1 EUR
Papildomas mokestis už mokėjimus atliekamus iš / į šalis, kuriose yra sankcijų rizika, ir /arba šalis, kuriose mokėjimo apdorojimui reikalinga sustiprinto patikrinimo procedūra1 150 EUR
Prisijungimo priemonės
Paslauga Įkainis
Kodų kortelės išdavimas Nemokamai
Kodų kortelės pakeitimas kliento prašymu 4 EUR
Generatoriaus DIGIPASS GO3 / 260 išdavimas 12 EUR
Generatoriaus DIGIPASS GO3 / 260 atrakinimas, jei jis buvo užblokuotas naudoti internetinėje bankininkystėje Nemokamai
Generatoriaus DIGIPASS GO3 pakeitimas dėl techninių priežasčių (per 2 metus nuo prisijungimo) Nemokamai
Seifų nuomos paslaugos
Paslauga Įkainis
Komisinis mokestis už kliento seifo turinio saugojimą pasibaigus seifo nuomos sutarčiai (per dieną) 5 EUR (su PVM)
Kitos paslaugos
Paslauga Įkainis
Sąskaitos išrašo paruošimas ir pateikimas banko skyriuje kliento prašymu 5 EUR per mėn., maks. 25 EUR 3
Išsiųsto mokėjimo nurodymo SWIFT kopijos parengimas 10 EUR
Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR
Dokumentų perdavimas paštu (kurjerių paštu) Lietuvoje, į užsienio valstybes 12 EUR ir faktinės pašto išlaidos (su PVM)
Dokumentų kopijos išdavimas iš archyvo 35 EUR už dokumentą
Operacijų grynaisiais pinigais ir POS operacijų dienos arba mėnesio limito padidinimas virš kainoraštyje nustatytos ribos, vienai mokėjimo kortelei 7 EUR
  • 1 Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir (arba) gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas.
  • 2 Jeigu bankas korespondentas arba gavėjo bankas taiko papildomą komisinį mokestį už mokėjimo tikslinimą, toks mokestis nurašomas iš kliento sąskaitos.
  • 3 Sąskaitų išrašų pateikimas elektroniniais kanalais – nemokamai. Jeigu fizinis asmuo nesinaudoja „Citadele“ interneto banko paslauga, vieną kartą per kalendorinį mėnesį sąskaitos išrašas už ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) paskutinių kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba už prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį išduodamas nemokamai.
  • 4 Mokestis bus taikomas papildomai kartu su standartiniu mokesčiu, kuris yra taikomas atliekant mokėjimą bet kokia valiuta ne SEPA zonoje, jei mokėjimas bus atliekamas Rusijos rubliais (RUB) arba Baltarusijos rubliais (BYN).
  • 5 Mokestis bus taikomas papildomai kartu su standartiniu mokesčiu už siunčiamus ir gaunamus mokėjimus. Mokestis bus nurašomas nuo kliento sąskaitos nepriklausomai nuo pasirinkto komisinio mokesčio tipo. Šalių, kurioms taikomas papildomas mokestis, sąrašas skelbiamas www.citadele.lt