Mokėjimai

Veiksmingas nuo 02.04.2024

Paslauga Įkainis
Su C kortelių paslaugų planu1, el.būdu2.9 Iš kitų sąskaitų, el. būdu2 Skyriuje arba skambučių centre
Mokėjimai
Mokėjimai tarp to paties kliento sąskaitų Citadele banke Nemokamai 10 EUR
Mokėjimais tarp skirtingų klientų sąskaitų Citadele banke Nemokamai 0.20 EUR3 10 EUR
Standartiniai EUR mokėjimai ES šalyse (SEPA, SEPA momentiniai mokėjimai) (įskaitant periodinius mokėjimus ir e.sąskaitas) Nemokamai 0.40 EUR3 10 EUR
Ne SEPA mokėjimai, atliekami bet kokia valiuta4,5 18 EUR Paslauga neteikiama
Skubūs mokėjimai (ne SEPA mokėjimai) bet kokia valiuta (SHA ir OUR), atlikti interneto banke ar mobiliojoje programėlėje4,5 35 EUR Paslauga neteikiama
Gaunamas mokėjimas, kai komisinių mokesčių tipas yra BEN ir SHA (ne SEPA zonoje) 10 EUR arba ekvivalentas kita valiuta Paslauga neteikiama
Kitos mokėjimo paslaugos
Periodinių mokėjimų ir e.sąskaitų sutarčių sudarymas/pakeitimas Nemokamai 10 EUR
Mokėjimo „Citadele“ grupės (Lietuva, Latvija, Estija) viduje arba mokėjimo eurais į kitus Lietuvos bankus anuliavimas7 10 EUR
Mokėjimo tikslinimas, pakeitimas arba atšaukimo prašymo siuntimas (SEPA mokėjimams, tik siunčiant anuliavimo prašymą)7 , papildomos informacijos apie atsiskaitymus pateikimas 50 EUR + kitų bankų komisiniai8
Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ir į kitus bankus 1 EUR
  • 1 Mokėjimams, inicijuotiems iš C smart, C supreme, C prime, C Infinite sąskaitų, taikomos specialios sąlygos.
  • 2 Mokėjimai, inicijuoti Interneto banke, mobilioje programėlėje. atliekamiems periodiniams mokėjimams ir e.sąskaitoms.
  • 3 Mastercard Debit kortelė su pasiūlymu jaunimui ir Senjorams.
  • 4 Tas pats mokestis taikomas neatsižvelgiant į mokėjimo tipą (SHA arba OUR). Mokėjimo tipo OUR atveju visus mokesčius, susijusius su mokėjimo apdorojimu, apmoka mokėtojas. AS “Citadele banka” Lietuvos filialas neatsako, jei bankas korespondentas ar bankas gavėjas nevykdė mokėjimo nurodyme pateiktų nurodymų arba mokėjimas nebuvo pilnai įvykdytas dėl kitų priežasčių. AS “Citadele banka” Lietuvos filialas pasilieka sau teisę be papildomo kliento sutikimo nuo Kliento sąskaitos nuskaičiuoti gavėjo banko reikalaujamus ar kitaip su mokėjimu susijusius komisinius mokesčius.
  • 5 Išsamią informaciją apie valiutas, kuriomis galima atlikti mokėjimus, ir informaciją apie mokėjimų pateikimo bei įvykdymo terminus rasite https://www.citadele.lt/lt/private/payments/execution/
  • 6 Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir (arba) gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas.
  • 7 Jeigu mokėjimas dar neišsiųstas iš banko, jis bus atšauktas nemokamai. Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir (arba) gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas.
  • 8 Papildomi mokesčiai gali atsirasti, jei bankas korespondentas arba lėšų gavėjo bankas paprašys papildomo komisinio mokesčio už mokėjimo tyrimą/atšaukimą. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasilieka sau teisę be papildomo kliento sutikimo nuskaičiuoti minėtus papildomus mokesčius nuo kliento sąskaitos.
  • 9 2024 m. balandžio 2 d. kortelė buvo vadinama X kortele.