Kitos paslaugos

Kitos paslaugos
Paslauga Įkainis
Banko pažymų, raštų ir kitų dokumentų parengimas 10 EUR už lapą (min. 20 EUR)1
Atnaujintos kortelės išdavimas banko skyriuje 5 EUR
Sąskaitos likučio tikrinimas „MEDUS“ tinklo ir „Citadele“ banko bankomatuose (Latvijoje) Nemokamai
Sąskaitos likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,50 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas „Citadele“ banko bankomatuose ir „Perlas“ terminaluose (paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“) Iki 10 000 EUR per mėn. nemokamai, viršijus – 0,2 %
Klientui siunčiamos SMS žinutės apie kortelių operacijas 0,15 EUR
Neaktyvios kliento sąskaitos2 arba sąskaitos, su kuria nesusieta aktyvi kortelė (pradedant nuo antrųjų metų po kortelės galiojimo pabaigos) administravimas3 7 EUR per mėn.
Teigiamo likučio administravimas paskutinės sąskaitos uždarymo atveju4 10 EUR
Kiti kainoraštyje nepaminėti mokesčiai Remiantis kliento ir „Citadele“ banko tarpusavio susitarimu
  • 1 Pažyma pajamų ir turto deklaracijai – nemokamai.
  • 2 Pradedant nuo antrųjų metų po paskutinės kliento inicijuotos operacijos.
  • 3 Kai klientas per 12 mėnesių laikotarpį einamojoje sąskaitoje neatlieka nė vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių „Citadele“ banke.
  • 4 Komisinis mokestis taikomas tol, kol sąskaitos likutis tampa lygus nuliui.