Kitos paslaugos

Kitos paslaugos
Paslauga Įkainis
Banko pažymų, raštų ir kitų dokumentų parengimas 10 EUR už lapą (min. 20 EUR)1
Minimalus banko paslaugų mokestis6 1 EUR/mėn
Mokestis už privačių asmenų dokumentų patikrinimą atidarant sąskaitą, kurių rezidavimo valstybė yra ne ES, EEE 200 EUR2
Atnaujintos/ keičiamos kortelės išdavimas banko skyriuje 10 EUR
Sąskaitos likučio tikrinimas „MEDUS“ tinklo ir „Citadele“ banko bankomatuose (Latvijoje) Nemokamai
Sąskaitos likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,50 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas „Citadele“ banko bankomatuose ir „Perlas“ terminaluose (paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“) Iki 10 000 EUR per mėn. nemokamai, viršijus – 0,2 %
Klientui siunčiamos SMS žinutės apie kortelių operacijas 0,15 EUR
Neaktyvios kliento sąskaitos3 arba sąskaitos, su kuria nesusieta aktyvi kortelė (pradedant nuo antrųjų metų po kortelės galiojimo pabaigos) administravimas4 7 EUR per mėn.
Teigiamo likučio administravimas paskutinės sąskaitos uždarymo atveju5 10 EUR
Kiti kainoraštyje nepaminėti mokesčiai Remiantis kliento ir „Citadele“ banko tarpusavio susitarimu
  • 1 Pažyma pajamų ir turto deklaracijai – nemokamai.
  • 2 Klientais nerezidentais yra laikomi visi fiziniai asmenys, išskyrus asmenis, kurie laikomi rezidentais. Rezidentu yra laikomas teisėtaiLietuvos Respublikoje ar kitoje EuroposSąjungosar Europos ekonominėserdvėsvalstybėsenarėsegyvenantis fizinis asmuo, t.y.asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitosvalstybėsnarėsteisėsaktus atitinkamai turi teisęgyventi Lietuvos Respublikoje ar valstybėjenarėje.Nepriklausomai nuo sprendimo, bus atidaryta ar ne sąskaita,mokestis negrąžinamas.
  • 3 Pradedant nuo antrųjų metų po paskutinės kliento inicijuotos operacijos.
  • 4 Kai klientas per 12 mėnesių laikotarpį einamojoje sąskaitoje neatlieka nė vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių „Citadele“ banke.
  • 5 Komisinis mokestis taikomas tol, kol sąskaitos likutis tampa lygus nuliui.
  • 6 Visoms kliento turimoms sąskaitoms taikomas vienas mokestis. Mokestis netaikomas pagrindinei mokėjimo sąskaitai ar sąskaitoms, susietoms su bet kuria „Citadele“ banko kortele, terminuotiems indėliams, kitoms taupymo ar investicinių produktų, ar bet kokio tipo paskolų produktų, sąskaitoms. Kitoms operacijoms/pavedimams, atliktoms iš einamosios sąskaitos, taip pat pavedimams, atliktiems į einamąją sąskaitą, turi būti taikomi Kainyne (kaip ir Mastercard debeto kortelių paslaugų planuose) numatyti mokesčiai.