Prekybos finansavimas

Įkainiai verslo klientams

Akredityvai

Importo akredityvai
Akredityvo išleidimas 90 EUR
Akredityvo sąlygų pakeitimas 30 EUR
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0,15 %, min. 70 EUR
Dokumentų apmokėjimas 30 EUR
Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas) 100 EUR
Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas 30 EUR
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 EUR
Paklausimas / pranešimas kliento prašymu 20 EUR
Akredityvo projekto parengimas/derinimas* pagal susitarimą, min. 40 EUR
Atidėto mokėjimo kontrolė 30 EUR
SWIFT pranešimo dėl dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas) 25 EUR
Akredityvo dokumentų kopijų nepateikimo mokestis (jei nurodyta akredityvo sąlygose; moka akredityvo gavėjas) 20 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje 10 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjeriniu paštu į užsienį 55 EUR
Eksporto akredityvai
Išankstinis akredityvo pranešimas 30 EUR
Akredityvo pranešimas 30 EUR
Akredityvo projekto parengimas / derinimas 40 EUR
Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą (už kiekvieną pakeitimą) 30 EUR
Išankstinis dokumentų tikrinimas iki 5 dokumentų (už kiekvieną dokumentų komplektą) 30 EUR
Išankstinis dokumentų tikrinimas daugiau kaip 5 dokumentai (už kiekvieną dokumentų komplektą) 45 EUR
Dokumentų priėmimas / tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0,15 %, min. 70 EUR
Dokumentų apmokėjimas 0,05 %, min. 30 EUR
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 EUR
Akredityvo pervedimas 0,2 %, min. 90 EUR
 Lėšų paskirstymas 0,1 %, min. 30 EUR
Akredityvo tvirtinimas pagal susitarimą
Pranešimas apie kliento įpareigojimą paskirstyti lėšas 40 EUR
Pakeistų pagal perleidžiamą akredityvą dokumentų tikrinimas 30 EUR
Mokėjimo reikalavimas 20 EUR
Akredityvo / akredityvo pakeitimo pranešimas kitų bankų klientams 100 EUR
Atidėto mokėjimo kontrolė 30 EUR
Paklausimas / pranešimas kliento prašymu 20 EUR
Pakeistų pagal perleidžiamą akredityvą dokumentų tikrinimas 30 EUR
Gautų lėšų perleidimas kitam gavėjui 20 EUR
Išankstinis mokėjimas pagal akredityvo dokumentus pagal susitarimą
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje 10 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjeriniu paštu į užsienį 55 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


* Išleidus akredityvą, šiuo mokesčiu mažinamas mokestis už akredityvo išleidimą.

 

Inkaso

Inkaso instrukcijų pranešimas 25 EUR
Dokumentų ir vekselių apmokėjimas ar inkasavimas 0,15 %, min. 30 EUR, maks. 220 EUR
Neapmokėtų dokumentų ir / ar vekselių įteikimas klientui arba grąžinimas pateikėjui 0,15 %, min. 30 EUR, maks. 220 EUR
Inkaso instrukcijų pakeitimas 20 EUR
Dokumentų ir / ar vekselių saugojimas, jei nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo klientui dienos (už mėnesį ar jo dalį) 30 EUR
Dokumentų priežiūra, jei nemokama 15 kalendorinių dienų po apmokėjimo datos (už mėnesį ar jo dalį) 30 EUR
Protestavimas 90 EUR + notaro išlaidos
Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo 30 EUR
Paklausimas / pranešimas kliento prašymu 20 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje 10 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjeriniu paštu į užsienį 55 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Sąlyginio mokėjimo sąskaita

Sąlyginio mokėjimo sąskaitos sutartis pagal susitarimą
Sąlyginio mokėjimo sąskaitos sutarties pakeitimas pagal susitarimą
 Sąlyginio mokėjimo sąskaitos paruošimo juodraštis pagal susitarimą

 

Garantijos ir laidavimo įsipareigojimai

Garantijos, laidavimo suteikimas
- jei suma iki 2 499,99 EUR 75 EUR
- jei suma nuo 2 500 EUR ir daugiau 0,5 %, min. 85 EUR (nerezervuojant lėšų, maks 180 EUR)
Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas deponuojant kliento lėšas jeigu didinama garantijos suma 0,5 % sumos, min. 30 EUR
Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas nedeponuojant kliento lėšų pagal susitarimą, min. 45 EUR
Skubus garantijos (laidavimo) suteikimas ar pakeitimas* 50 EUR
Garantijos (laidavimo) projekto parengimas ir/ar derinimas** pagal susitarimą, min. 30 EUR
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas 0,1 %, min. 140 EUR
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) ar jos pakeitimą 30 EUR
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas 55 EUR
Prašymo suteikti garantiją (laidavimą) anuliavimas 30 EUR
Paklausimo ar informacijos apie garantiją (laidavimą) parengimas kliento prašymu 20 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjeriniu paštu Lietuvoje 10 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjeriniu paštu į užsienį 55 EUR
Garantijos (laidavimo) suteikimas kito banko prašymu 250 EUR ir įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


* Skubi garantija (laidavimas) suteikiama, keitimas atliekamas per 1 darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo valandos. Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos garantijos (laidavimo) suteikimo arba pakeitimo sąlygos.
** Išleidus garantiją (laidavimą), šiuo mokesčiu mažinamas mokestis už garantijos (laidavimo) išleidimą.