Mokėjimai

Veiksmingas nuo 01.12.2022

Paslauga Įkainis
El. būdu6 Skyriuje arba skambučių centre8
Mokėjimai1
Mokėjimai tarp to paties kliento sąskaitų Citadele banke2 Nemokamai 10 EUR
Mokėjimais tarp skirtingų klientų sąskaitų Citadele banke 0,29 EUR 10 EUR
Standartiniai EUR mokėjimai ES šalyse (SEPA, SEPA momentiniai mokėjimai) (įskaitant periodinius mokėjimus ir e.sąskaitas) 0,40 EUR 10 EUR
Ne SEPA mokėjimai, atliekami bet kokia valiuta4 18 EUR Paslauga neteikiama
Skubūs mokėjimai (ne SEPA mokėjimai) bet kokia valiuta (SHA ir OUR), atlikti interneto banke ar mobiliojoje programėlėje4,5 35 EUR Paslauga neteikiama
Atlyginimų mokėjimas3 Nemokamai Paslauga neteikiama
Gaunamas mokėjimas iš sąskaitos „Citadele“ banke, įskaitant Latvijos „Citadele banka“ ir Estijos filialus, SEPA mokėjimus Nemokamai Paslauga neteikiama
Gaunamas mokėjimas, kai komisinių mokesčių tipas yra BEN ir SHA (ne SEPA zonoje) 10 EUR arba ekvivalentas kita valiuta Paslauga neteikiama
Kitos mokėjimų paslaugos
Periodinių mokėjimų ir e.sąskaitų sutarčių sudarymas/pakeitimas Nemokamai 10 EUR
Papildomas mokestis už mokėjimus atliekamus iš / į šalis, kuriose yra sankcijų rizika, ir /arba šalis, kuriose mokėjimo apdorojimui reikalinga sustiprinto patikrinimo procedūra7 150 EUR Paslauga neteikiama
Mokėjimo tikslinimas, pakeitimas arba atšaukimo prašymo siuntimas (SEPA mokėjimams, tik siunčiant anuliavimo prašymą)9 , papildomos informacijos apie atsiskaitymus pateikimas 50 EUR + kitų bankų komisiniai
Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ir į kitus bankus 1 EUR
  • 1 Elektroniniai mokėjimai, jeigu paslaugų planas neaktyvus.
  • 2 Mokėjimai, inicijuoti Interneto banke, mobilioje programėlėje. Šis įkainis taikomas periodiniam ir automatiniam e.sąskaitos mokėjimui, kurie vykdomi kaip SEPA ar SEPA momentinis mokėjimai.
  • 3 Mokėjimai tarp „Citadele“ banke atidarytų sąskaitų, kurie buvo pateikti internetiniame banke per atlyginimų mokėjimų registrą arba įkeliant darbo užmokesčio failą.
  • 4 OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius sumoka mokėtojas. Šiuo atveju gavėjas gauna visą mokėjimo sumą (kai mokėjimas atliekamas JAV doleriais, nuo siunčiamos sumos gali būti nurašomi kitų bankų mokesčiai). AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus mokesčius už OUR mokėjimą.
  • 5 Išsamesnę informaciją rasite interneto svetainėje www.citadele.lt.
  • 6 Mokėjimai, inicijuoti interneto banke, mobilioje programėlėje, periodiniai ir e-sąskaitų mokėjimai
  • 7 Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir (arba) gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas.
  • 8 SEPA momentinis mokėjimas negalimas skyriuje ir skambučių centre. Informacija apie skambučių centre inicijuoto mokėjimo maksimalios sumos limitą pateikiama Banko interneto svetainėje ir klientų aptarnavimo skyriuose.
  • 9 Jeigu mokėjimas dar neišsiųstas iš banko, jis bus atšauktas nemokamai. Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir (arba) gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas.