Europos investicijų banko remiamas finansavimas

Smulkioms, vidutinėms ir stambioms įmonėms.

photo
icon

Įvairioms reikmėms

Kreipkitės dėl EIB remiamo finansavimo apyvartiniam kapitalui, investicijoms, transporto priemonių, įrangos ar technikos įsigijimui.

icon

Palankios sąlygos

Gaukite finansavimą su mažesne palūkanų norma, lyginant su finansavimu be EIB paramos.

icon

Solidi parama

Gaukite finansavimą projektams, kurių bendros išlaidos siekia iki 25 mln. eurų, iš kurių EIB parama gali siekti iki 12,5 mln. eurų.

Kas yra EIB?

photo

Europos investicijų bankas (EIB) yra Europos Sąjungos (ES) ilgalaikio finansavimo institucija, priklausanti valstybėms narėms.
EIB tikslas – remti Europos smulkiojo ir vidutinio verslo įmones, taip didinti Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo potencialą, taip pat remti veiklą, kuria siekiama lėtinti klimato kaitą.


Sužinoti daugiau

 • Smulkiojo, vidutinio verslo didelėms įmonėms, kuriose dirba mažiau kaip 3000 darbuotojų (įskaitant darbuotojus, dirbančius susijusiose grupės įmonėse)*.
 • Įmonėms, registruotoms ir veikiančioms Baltijos šalyse (kai kuriais atvejais – ir Europos Sąjungoje).
 • Finansiškai stabilioms įmonėms, turinčioms augimo galimybių.
 • Finansavimas nuo 10 000 eurų įmonės investicijoms ar apyvartiniam kapitalui. Finansuojami projektai, kurių bendros išlaidos siekia iki 25 mln. eurų, iš kurių EIB parama gali siekti iki 12,5 mln. eurų.

* Įmonės, atitinkančios EIB finansavimo sąlygas: labai mažo, mažo ir vidutinio verslo įmonės (įskaitant darbuotojus, dirbančius susijusiose grupės įmonėse), kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų (visą darbo dieną), arba didelės įmonės, kuriose dirba ne mažiau kaip 250, bet ne daugiau kaip 3000 darbuotojų (visą darbo dieną).

photo
 • Ilgalaikiam turtui įsigyti.
 • Apyvartiniam kapitalui.
 • Pastatų energiniam efektyvumui didinti.
 • Atsinaujinančios energijos technologijoms įsigyti ir diegti. Transporto priemonėms, įrangai ir mašinoms įsigyti.
 • Kitiems tikslams.
photo
 • Finansavimas neskiriamas projektams, kuriems bendra Europos Sąjungos institucijų finansavimo (paramos) suma tiesiogiai ar netiesiogiai viršija teisės aktuose nustatytas ribas.
 • Finansavimas neskiriamas Europos Sąjungos neremtinam verslui ar veiklos sektoriams.
 • Bendrovė nėra susijusi su pinigų plovimu ar bandymu plauti pinigus, korupcija, sukčiavimu ir kitais nusikaltimais, taip pat bendrovei, jos vadovams, akcininkams (savininkams) ir galutiniams naudos gavėjams netaikomos tarptautinės ar nacionalinės sankcijos, ar reikšmingos Europos Sąjungos valstybės narės ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, turinčios įtakos finansų ir kapitalo rinkos interesams sankcijos.
photo

Specialiosios sutarties sąlygos

Klientas, pasirašydamas EIB remiamo finansavimo sutartį, turės atitikti ir laikytis papildomų sąlygų iki paskolos grąžinimo.

 • Laikytis aplinkos apsaugos ir socialinės atsakomybės principų ir standartų, nustatytų teisės aktuose ir EIB reikalavimuose.
 • Laikytis EIB grupės principų, kuriais siekiama kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, agresyviu mokesčių planavimu, pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Išsamiau skaitykite čia.
 • Leisti EIB atstovams apsilankyti ir apžiūrėti visas su finansuojamu projektu susijusias patalpas, įrangą ir atliktus darbus.
 • Kaip EIB suteiktos garantijos dalį, „Citadele“ turi teisę teikti EIB informaciją apie kliento ekonominę veiklą, jo įsipareigojimus, kylančius iš finansavimo sutarties, ir jų vykdymo eigą.
 • Laikytis visų kitų sąlygų, taikomų finansavimui su EIB parama pagal pasirašytą finansavimo sutartį.
photo

Kreipkitės dėl EIB remiamo finansavimo jūsų verslui.

photo

Verslo finansavimas

Finansavimo sprendimai verslo poreikiams ir plėtrai.
Sužinoti daugiau
photo

Lizingas

Finansuojame iki 100 % automobilio vertės. Pateikite paraišką ir gaukite atsakymą per 1 darbo dieną.
Sužinoti daugiau

Kaip gauti finansavimą?

icon

Kreipkitės dėl konsultacijos

užsiregistruodami individualiai konsultacijai.
icon

Aptarkite klausimus

su vadybininku dėl jūsų verslo finansavimo.
icon

Pasirašykite sutartį

dėl jūsų verslui labiausiai tinkančio EIB remiamo finansavimo sprendimo.
icon

Kreipkitės dėl konsultacijos

užsiregistruodami individualiai konsultacijai.
icon

Aptarkite klausimus

su vadybininku dėl jūsų verslo finansavimo.
icon

Pasirašykite sutartį

dėl jūsų verslui labiausiai tinkančio EIB remiamo finansavimo sprendimo.