Skolinimas

Kreditas, kredito linija
Paslauga Įkainis
Naujo kredito, kredito linijos sutarties sudarymas1,2 Nuo 1 % nuo visos kredito sumos / sumos padidėjimo (mažiausiai 300 EUR)
Sutarties sąlygų pakeitimas:
Grąžinimo grafiko pakeitimai pratęsiant terminą ir (arba) palūkanų mokėjimo sąlygų pakeitimai nekeičiant kredito termino (išskyrus mokėjimo dienos pakeitimą), keičiant kredito, kredito linijos ar overdrafto sutartyje nustatytą valiutą, palūkanų normos tipą, sandorio tipą, įskaitant visą kredito limito pervedimą į kreditą arba atvirkščiai. Nuo 1 % nuo išduotos ir negrąžintos kredito arba kredito limito sumos (mažiausiai 300 EUR)
Paskolos užstato pakeitimai, įregistruoti viešuosiuose registruose, įskaitant visus įkaito davėjo pasikeitimus, vieno įkeitimo pakeitimą kitu ir pan. Už nekilnojamąjį turtą – 0,1 % nuo išduotos ir negrąžintos kredito, kredito linijos / už kitų rūšių paskolos užstatą – 150 EUR už kiekvieną paskolos užstato objektą, kurio pakeitimai yra atlikti
Visiškas arba dalinis išankstinis kredito grąžinimas arba kredito linijos limito, overdrafto limito sumažinimas, visi refinansavimo atvejai 2 % nuo anksčiau laiko grąžinamos kredito sumos arba kredito linijos limito sumažinimo sumos (mažiausiai 750 EUR)3
Įsipareigojimo mokestis Nustatomas individualiai, mažiausiai 1 % per metus neišduotos kredito sumos / nepanaudotos kredito linijos limito sumos
  • 1 Nestandartiniais atvejais komisinis mokestis gali būti padidintas.
  • 2 Jei dokumentas turi būti patvirtintas notaro, klientas papildomai apmoka faktines notaro paslaugų išlaidas.
  • 3 Tarpusavio susitarimas arba sąlyginio deponavimo sąskaitos sutarties sudarymas dėl sąlyginio deponavimo sąskaitos kitame banke – 0,5 %, nuo sandorio sumos (mažiausiai 500 EUR) Nestandartiniais atvejais komisinis mokestis gali būti padidintas.
  • 4
  • 5