Lizingas

Veiksmingas nuo 28.12.2020

Paslauga Įkainis1
Finansavimas
Naujo / naudoto turto sutarties sudarymas nuo 1%, bet ne mažiau nei 200 EUR nuo sutartyje nurodytos turto vertės (su PVM)
Sutarties sąlygų pakeitimas arba grafiko keitimas kliento iniciatyva, skaičiuojamas už kiekvienos sutarties pakeitimą 1,5% nuo neišmokėtos sumos, bet ne mažiau kaip 150 EUR
Išankstinio mokėjimo mokestis (taikoma tik juridiniams asmenims) 1,5% nuo neišmokėtos sumos, bet ne mažiau kaip 150 EUR
Kompensacija už anksčiau laiko vykdomą vartojimo kredito (lizingo) grąžinimą, jeigu sutartyje nustatytos fiksuotos palūkanos ir anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2 320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį (taikoma fiziniams asmenims, kurie yra laikomi vartotojais LR Vartojimo kredito įstatymo prasme) Iki 1 % anksčiau nustatyto termino grąžinamos sumos, jeigu laikotarpis nuo išankstinio grąžinimo dienos iki Lizingo laikotarpio pabaigos datos yra ilgesnis kaip 1 (vieni) metai; Iki 0,5 % anksčiau nustatyto termino grąžinamos sumos, jeigu laikotarpis nuo išankstinio grąžinimo dienos iki Lizingo laikotarpio pabaigos datos yra 1 (vieni) metai ar mažiau.
Sutarčių galiojimo atstatymas, anuliavus sutarčių nutraukimą
Jei sutartys atstatomos tą patį mėnesį, kurį jos buvo nutrauktos nuo 150 EUR už vieną sutartį (svarstoma individualiai)
Jei atstatomos sutartys, kurios buvo nutrauktos prieš tai ėjusį ar ankstesnį mėnesį nuo 150 EUR už vieną sutartį (svarstoma individualiai)
Dokumentų kopijų išdavimas
Kitų dokumentų kopijos (PVM sąskaitų faktūrų kopijos apmokestinamos, jei sąskaitos išrašytos anksčiau nei prieš 2 mėn.) 1 EUR už kiekvieną lapą
Dokumentų paieška archyve 15 EUR + PVM
Dokumentų išdavimas (įgaliojimai registruoti, sutikimai) lizingo sutarčių pasirašymo metu Nemokama (pirmą kartą)
Papildomų dokumentų išdavimas (įgaliojimų, pažymėjimų, sutikimų, sutarties dokumentų kopijų) kliento prašymu 15 EUR
Kiti mokesčiai
Leidimas subnuomai, sublizingui, panaudai, įgaliojimo išvykti į užsienį išdavimas 30 EUR
Pašto išlaidos (sąskaitų, pranešimų dėl sutartinių įsipareigojimo netinkamo vykdymo) 3 EUR už vieną laišką
Turto apžiūra / patikra Pagal faktines išlaidas, bet ne mažiau nei 100 EUR
Priminimų, pranešimų, pretenzijų dėl vėluojamų atlikti mokėjimų ar kitų sutarties pažeidimų siuntimas (pradedant nuo antrojo atitinkamo dokumento) (mokestis netaikomas fiziniams asmenims, kurie yra laikomi vartotojais LR Vartojimo kredito įstatymo prasme) 10 EUR
Administracinių nuobaudų, kitų kliento vardu gautų dokumentų persiuntimas 10 EUR
Pakartotinių sąskaitų – faktūrų (senesnių nei 2 mėnesių) siuntimas elektroniniu paštu 1,5 EUR už vienetą
Pakartotinių sąskaitų – faktūrų klientui siuntimas paštu 10 EUR
Skolų suderinimo akto arba laiško auditoriams ruošimas pagal kliento prašymą, kitos pažymos 30 EUR
  • 1 Įkainiai nurodyti su PVM.