Prekybos finansavimas

Banko garantija (laidavimas)1
Paslauga Mokestis
Suteikimas
deponuojant kliento lėšas 0,5 % sumos (min. 85 EUR)
nedeponuojant kliento lėšų Pagal susitarimą (min. 85 EUR)
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas 0,1 % sumos (min. 150 EUR)
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas Pagal susitarimą (min. 55 EUR)
Gautos garantijos (laidavimo) arba jos sąlygų pakeitimo autentiškumo patvirtinimas kliento prašymu 40 EUR)
Importo akredityvas
Išleidimas Pagal susitarimą (min. 90 EUR)
Eksporto akredityvas
Tvirtinimas Pagal susitarimą (min. 100 EUR)
Išankstinis dokumentų apmokėjimas Pagal susitarimą (min. 150 EUR)
Pervedimas 0,3 % sumos (min. 200 EUR)
Lėšų paskirstymas 0,1 % sumos (min. 150 EUR)
Dokumentų inkaso
Dokumentų inkasavimas ir / ar mokėjimas pagal juos 0,15 % sumos (min. 35 EUR maks. 220 EUR)
Inkaso instrukcijų pakeitimas 25 EUR
Kitos prekybos finansavimo paslaugos
Pranešimas apie akredityvą / akredityvo sąlygų pakeitimą (už kiekvieną pakeitimą) / atšaukimą (anuliavimą) 30 EUR
Pranešimas apie gautus dokumentus ir inkaso instrukcijas 30 EUR
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) arba jos sąlygų pakeitimą 30 EUR
Dokumentų saugojimas, jei nemokama arba neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo klientui dienos / dokumentų saugojimas, jei nemokama 15 kalendorinių dienų po mokėjimo datos 30 EUR
Atidėto mokėjimo priežiūra 30 EUR
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 EUR
Garantijos (laidavimo) / importo akredityvo sąlygų pakeitimas 45 EUR
Skubus garantijos (laidavimo) suteikimas arba pakeitimas (per 1 darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo Banke valandos) 45 EUR
Projekto arba sandorio struktūros parengimas (mokestis taikomas jeigu produktas nesuteikiamas) 45 EUR
Išankstinis dokumentų tikrinimas 45 EUR
Dokumentų neatitikimo mokestis (moka importo akredityvo gavėjas) 100 EUR
Akredityvo arba akredityvo pakeitimo pranešimas kitų bankų klientams 100 EUR
Dokumentų priėmimas / tikrinimas ir / arba dokumentų apmokėjimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0,2 % sumos (min. 100 EUR)
Paklausimas arba informacijos parengimas kliento prašymu / SWIFT sistema 20 EUR
Paklausimas arba informacijos parengimas kliento prašymu / SWIFT sistema 20 EUR
Dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 55 EUR
  • 1 Tam tikrais atvejais už garantijos (laidavimo) išdavimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan. gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.