Prekybos finansavimas

Veiksmingas nuo 18.01.2022

Banko garantija1
Paslauga Mokestis
Suteikimas 0,5 % sumos (min. 100 EUR)
Pakeitimas 45 EUR
Projekto paruošimas (galioja, jei garantija nesuteikiama) 50 EUR
Skubus garantijos / pakeitimo suteikimas per 1 d.d 80 EUR
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas 0.1% sumos (min 150 EUR)
Gautos garantijos / pakeitimo autentiškumo patvirtinimas 40 EUR
Pranešimas apie gautą garantiją arba jos sąlygų pakeitimą 40 EUR
Reikalavimo mokėti pagal garantiją(laidavimą)perdavimas Pagal susitarimą (min 55 EUR)
Garantijos suteikimas kito banko prašymu 250 EUR ir įsipareigojimo mokestis
Garantijos / pakeitimo perdavimas kito banko klientui 100 EUR
Paklausimas ar informacijos parengimas kliento prašymu 25 EUR
Dokumentų išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 60 EUR
Importo akredityvas
Išleidimas 100 EUR
Pakeitimas 40 EUR
Projekto paruošimas (galioja, jei akredityvas nesuteikiamas) 50 EUR
Dokumentų priėmimas / tikrinimas ir / arba dokumentų apmokėjimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0.2% sumos (min. 100 EUR)
Atidėto mokėjimo priežiūra 30 EUR
Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas) 120 EUR
Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas 30 EUR
Teisių į prekes perleidimas 30 EUR
Paklausimas ar informacijos parengimas kliento prašymu 25 EUR
Eksporto akredityvas
Pranešimas apie akredityvą 45 EUR
Pranešimas apie akredityvo pakeitimą 30 EUR
Projekto paruošimas (galioja, jei akredityvas negaunamas) 50 EUR
Dokumentų priėmimas / tikrinimas ir / arba dokumentų apmokėjimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0.2% sumos (min. 100 EUR)
Atidėto mokėjimo priežiūra 30 EUR
Išankstinis dokumentų tikrinimas 50 EUR
Akredityvo tvirtinimas Pagal susitarimą (min. 100 EUR)
Išankstinis dokumentų apmokėjimas Pagal susitarimą (min. 120 EUR)
Akredityvo pervedimas 0.2 % sumos (min. 150 EUR)
Lėšų paskirstymas 0,1 % sumos (min. 100 EUR)
Pranešimas apie lėšų paskirstymą 45 EUR
Akredityvo / pakeitimo perdavimas kito banko klientui 100 EUR
Paklausimas ar informacijos parengimas kliento prašymu 25 EUR
Dokumentų išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 60 EUR
Dokumentų inkaso
Pranešimas apie gautus dokumentus / inkaso instrukcijas 30 EUR
Pakeitimas 25 EUR
Dokumentų inkaso ir / ar mokėjimas pagal juos 0,15 % sumos (min. 40 EUR maks. 220 EUR)
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas ar įteikimas be mokėjimo 0,15% sumos (min. 40 EUR, max. 220 EUR)
Dokumentų saugojimas, jei nemokama arba neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo klientui dienos / dokumentų saugojimas, jei nemokama 15 kalendorinių dienų po mokėjimo datos 30 EUR už mėnesį ar jo dalį
Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo 35 EUR
Teisių į prekes perleidimas 30 EUR
Paklausimas ar informacijos parengimas kliento prašymu 25 EUR
Dokumentų išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 60 EUR
  • 1 Tam tikrais atvejais už garantijos (laidavimo) išdavimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan. gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.