Paslaugų planai

Paslaugų planai
Paslauga Įkainis
„Citadele 25“ „Citadele 55“ „Citadele 120“
Mėnesinis paslaugų plano mokestis 10 EUR 13 EUR 21 EUR
Neriboti mokėjimai internetu „Citadele“ grupės viduje (Lietuva, Latvija, Estija)1 Nemokamai
SEPA ir SEPA momentiniai mokėjimai2, atlikti interneto banke ar mobilioje programėlėje 25 mokėjimai – nemokamai 55 mokėjimai – nemokamai 120 mokėjimų – nemokamai
Kiekvienas kitas mokėjimas 0,40 EUR
Einamosios sąskaitos atidarymas ir tvarkymas 1 sąskaita – nemokamai 3 sąskaitos – nemokamai 3 sąskaitos – nemokamai
Kiekvienos kitos einamosios sąskaitos1 Atidarymas – nemokamai, sąskaitos tvarkymas – 4,50 EUR per mėn.
„X Business“ (EUR) mokėjimo kortelių mokestis pirmus 12 mėnesių nuo mokėjimo plano sudarymo datos 1 kortelė – nemokamai 2 kortelės – nemokamai 3 kortelės – nemokamai
Prisijungimas prie „Citadele“ banko internetinės bankininkystės ir MobileSCAN aktyvavimas arba „Digipass 260 / GO3“ išdavimas vienam naudotojui Nemokamai
Ne SEPA mokėjimai, atliekami bet kokia valiuta 6 15 EUR
Skubūs mokėjimai (ne SEPA mokėjimai) bet kokia valiuta (SHA ir OUR), atlikti interneto banke ar mobiliojoje programėlėje3,6 35 EUR
Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ir į kitus bankus 1 EUR
Gaunamas mokėjimas iš sąskaitos „Citadele“ banke, įskaitant Latvijos „Citadele banka“ ir Estijos filialus, SEPA mokėjimus Nemokamai
Ne SEPA gaunami mokėjimai, kai komisinių mokesčių tipas yra BEN ir SHA 10 EUR
Neaktyvios kliento sąskaitos4 arba sąskaitos, su kuria nesusieta aktyvi kortelė (pradedant nuo antrųjų metų po kortelės galiojimo pabaigos)5, tvarkymas 7 EUR
  • 1 Mokėjimai inicijuoti interneto banke, mobilioje programėlėje. Šis įkainis taikomas periodiniam ir automatiniam e.sąskaitos mokėjimui ,„Citadele“ banko viduje bei mokėjimui, inicijuotam iš atsiskaitomųjų sąskaitų, įtrauktų į Paslaugų planą.
  • 2 Mokėjimai, inicijuoti Interneto banke, mobilioje programėlėje. Šis įkainis taikomas periodiniam ir automatiniam e.sąskaitos mokėjimui, kurie vykdomi kaip SEPA ar SEPA momentinis mokėjimai.
  • 3 Išsamesnę informacijos rasite interneto svetainėje www.citadele.lt
  • 4 Pradedant nuo antrųjų metų po paskutinės kliento inicijuotos operacijos.
  • 5 Kai klientas per 12 mėnesių laikotarpį atsiskaitomojoje sąskaitoje neatlieka nė vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių „Citadele“ banke.
  • 6 OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t. y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus kitų bankų nustatytus mokesčius sumoka mokėtojas. Šiuo atveju gavėjas gauna visą mokėjimo sumą (kai mokėjimas atliekamas JAV doleriais, nuo siunčiamos sumos gali būti nurašomi kitų bankų mokesčiai). AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus mokesčius už OUR mokėjimą.