Faktoringas

Veiksmingas nuo 18.01.2022

Faktoringo paslaugos
Paslauga Įkainis1
Sutarties mokestis (naujos sutarties sudarymas, esamos sutarties termino pratęsimas, faktoringo limito padidinimas) 0.5 %, min. 400 EUR, skaičiuojamas nuo suteikiamos faktoringo limito sumos
Kiti Faktoringo sutarties pakeitimai Nuo 85 EUR
Pirkėjo patikra kreditų draudimo tikslais Nuo 25 EUR
Pirkėjų sąrašo pakeitimai: naujų Pirkėjų įtraukimas, esamų Pirkėjų limitų didinimas, atidėto mokėjimo termino pakeitimai 40 EUR
Sąskaitos administravimo mokestis Nuo 0.2% finansuojamos sąskaitos sumos, bet ne mažiau 3 EUR
Standartinės formos pažymos ir ataskaitos (likučio suderinimas, pažymos auditui) 30 EUR
Netipinės pažymos ir ataskaitos 50 EUR
Sutarties ar jos priedų dublikato/kopijos paruošimas (už vieną dokumentą) 10 EUR
Pinigų grąžinimas už nefinansuotas sąskaitas 10 EUR bei Finansuotojo išlaidų, patirtų atliekant mokėjimą, kompensavimas
  • 1 Kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio