Periodiniai mokėjimai

Taupyk laiką! Leisk bankui pasirūpinti mokėjimais!

Periodiniai mokėjimai – nurodymas bankui automatiškai pervesti lėšas jūsų nurodytu periodiškumu ir sąlygomis. Tai – patogi paslauga, kai jums nuolat reikia atlikti pasikartojančius mokėjimus, pavyzdžiui, sumokėti periodinius draudimo, lizingo, nuomos mokėjimus ar pervesti lėšas į taupymo sąskaitą.

Periodinis mokėjimas fiksuotai sumai

Jei jūs reguliariai mokate fiksuotą sumą už elektros, lizingo, mobilaus ryšio, interneto ir televizijos paslaugas, bankas pasirūpins jų įvykdymu, atlikdamas mokėjimus iš jūsų sąskaitos. Periodinis fiksuotos sumos mokėjimas užtikrins fiksuotos sumos pervedimą į nurodytą sąskaitą kliento pasirinktu dažnumu (kiekvieną dieną, savaitę ar mėnesį).

Periodinis mokėjimas fiksuota suma gali būti vykdomas kaip SEPA mokėjimas į kitą banką arba kaip mokėjimas banko viduje.

Maksimalios sumos palaikymas sąskaitoje

Sąskaitoje nustatykite maksimalią sumą, kurią viršijus, bankas automatiškai, nustatytu periodiškumu, perves lėšas į jūsų nurodytą sąskaitą „Citadele“ banke arba bet kuriame kitame banke Lietuvoje. Naudokite šią paslaugą, jei norite paskirstyti lėšas tarp savo sąskaitų.

Maksimalios sumos palaikymas sąskaitoje gali būti sudaromas kaip SEPA mokėjimas į kitą banką arba kaip mokėjimas banko viduje.

Minimalios sumos palaikymas sąskaitoje

Minimalios sumos palaikymas sąskaitoje užtikrina reguliarų sąskaitos balanso patikrinimą ir nurodytos sąskaitos automatinį papildymą iš kitos „Citadele“ banko sąskaitos, siekiant užtikrinti nustatytą sąskaitos likutį. Naudokitės šia paslauga, jei norite nuolat palaikyti tam tikrą sumą pasirinktoje savo sąskaitoje.

Minimalios sumos palaikymas sąskaitoje gali būti vykdomas tik tarp to paties kliento sąskaitų „Citadele“ banke.

Dėmesio: atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Kaip užsisakyti periodinių mokėjimų paslaugą?

Įkainiai

Taisyklės