Sąskaitos

Sąskaitos1
Paslauga Įkainis
Einamosios sąskaitos atidarymas Nemokamai
Einamosios sąskaitos tvarkymas2 4,50 EUR per mėn.
Sąskaitos aptarnavimo mokestis (elektroninių pinigų įstaigoms, mokėjimo įstaigoms, bankams, skolinimo paslaugų teikėjams ir finansines paslaugas teikiančioms įmonėms) 500 EUR per mėn.
Įmonės dokumentų tikrinimas atidarant sąskaitą, keičiant kliento duomenis (įskaitant vadovų, akcininkų ar kliento kitus rekvizitus), kai naudos gavėjai yra registruoti ne ES ar ELPA (Šveicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine) šalyse 3 500 EUR
  • 1 Jeigu paslaugų planas neaktyvus.
  • 2 Mokestis netaikomas, kai vidutinis mėnesio sąskaitos likutis yra lygus arba didesnis negu 150 000 EUR.
  • 3 Mokestis gali būti taikomas įmonėms, kurių sąskaitų atidarymo metu reikalingas detalesnis patikrinimas