Galimybė pranešti apie Draudžiamą veiklą

UAB „Citadele banka“ ir jos grupės įmonės (toliau – „Citadele grupė“) neleidžia jokios draudžiamos veiklos ir tikisi panašaus požiūrio ir elgesio iš savo klientų bei bendradarbiavimo partnerių.

Apie bet kokį įtarimą dėl draudžiamo elgesio būtina nedelsiant pranešti „Citadele“ grupei. Jei įtarimai pasitvirtins, toks elgesys bus kruopščiai ir sąžiningai ištirtas. Asmenims, kurie, kaip nustatoma, vykdė Draudžiamą elgesį, gresia sandorio santykius su atitinkamu Klientu ar Paslaugų teikėju nustatančiuose dokumentuose ir galiojančiuose įstatymuose nurodyta atsakomybė. Gali būti imtasi atitinkamų teisinių veiksmų siekiant susigrąžinti netinkamai panaudotas lėšas, taip pat nutraukti verslo santykius su draudžiamą elgesį vykdančia šalimi.

„Citadele“ grupė taip pat padės ir palaikys kompetentingų institucijų atliekamus tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą.

Jei pastebėjote ar buvote informuoti apie asmenis, užsiimančius draudžiama veikla, praneškite mums!

Aprašykite jums žinomus faktus, įvykius ir susijusius asmenis. Ši ataskaita bus išsiųsta „Citadele“ atitikties direktorato vadovui. Nurodykite savo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją (el. pašto adresą, pašto adresą arba telefono numerį).

Pažadame, kad kiekvienas pranešimas bus apsvarstytas ir nesukels jums jokių neigiamų pasekmių.

Taip pat galite pasirinkti pranešti anonimiškai. Tokiu atveju atminkite, kad mes negalėsime su jumis susisiekti, todėl įsitikinkite, kad pranešime yra pakankamai informacijos, kad galėtume ištirti atvejį.