Priimtinos turto draudimo bendrovės ir draudimo reikalavimai

SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas ir UAB „Citadele Factoring“ klientams

Atsižvelgiant į tai, kad sudarius lizingo sutartį lizingo gavėjui kyla pareiga apdrausti lizinguojamą turtą kasko draudimu lizingo bendrovės naudai ir duomenis apie tai pateikti lizingo bendrovei, žemiau pateikiame pagrindinę su draudimu susijusią informaciją. Nepaisant žemiau pateikiamos informacijos atkreipiame dėmesį, kad lizingo sutartyje gali būti numatomos papildomos sąlygos, dėl ko visais atvejais raginame atidžiai perskaityti sutartį, o kilus klausimams nedelsiant kreiptis į lizingą suteikusios bendrovės atstovus.

Apdraudžiamo turto savininkas

Žemiau nurodomos Lizingo bendrovės su kuriomis esate sudarę ar galite sudaryti lizingo sutartį. Duomenys apie lizingo bendrovę su kuria sudarėte sutartį, nurodomi lizingo sutartyje.

 • SIA “Citadele Leasing” Lietuvos filialas, įmonės kodas 302629475
 • UAB Citadele Factoring, įmonės kodas 126233315

Naudos gavėjas

Naudos gavėju pagal sudarytą draudimo sutartį privalo būti lizingo bendrovė.

Draudimo suma

Turtas turi būti apdraudžiamas rinkos verte, kuri pirmaisiais draudimo apsaugos galiojimo metais, turi būti ne mažesnė kaip turto pirkimo kaina (įskaitant PVM).

Draudimo sutarties trukmė

Draudimo apsauga privalo galioti visą Lizingo sutarties galiojimo laikotarpį. Priimtini metiniai draudimo polisai.

Apdraustos rizikos

Turtas turi būti apdraudžiamas nuo visų draudiko patvirtintose atitinkamos turto rūšies draudimo taisyklėse numatytų rizikų, įskaitant privalomą transporto priemonės (jei Turtas yra motorinė transporto priemonė) valdytojo civilinės atsakomybės draudimą.

Priimtinos draudimo bendrovės

Atkreipiame dėmesį, kad žemiau pateikiamą sąrašą lizingo bendrovė gali keisti vienašališkai, dėl ko prieš savarankiškai sudarydami draudimo sutartį visada pasitikrinkite ar draudimo bendrovė yra priimtina lizingo bendrovei. Jei draudimo sutartį sudarote per lizingo bendrovės Partnerius (duomenys pateikiami žemiau), atskirai draudimo bendrovės priimtinumo tikrinti neturite pareigos, kadangi tai už jus atlieka lizingo bendrovės Partneriai.

 • ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
 • If P&C Insurance AS filialas
 • Akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“
 • Seesam Insurance AS Lietuvos filialas;
 • Akcinė draudimo bendrovė "Compensa Vienna Insurance Group"
 • AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje
 • Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige"
 • BALCIA INSURANCE SE Lietuvos filialas
 • Swedbank P&C Insurance AS

Partneriai

Čia pateikiami duomenys apie draudimo, perdraudimo paslaugas teikiančias įmones ir draudimo tarpininkus su kuriais bendradarbiauja lizingo bendrovė ir kuriems, esant jūsų sutikimui arba vykdant su jumis sudarytas sutartis bus perduodami jūsų duomenys. Atkreipiame dėmesį, kad žemiau pateikiamą sąrašą lizingo bendrovė gali keisti vienašališkai. Primename, kad jūsų duomenis lizingo bendrovė tvarkys vadovaudamasi privatumo politika, skelbiama www.citadele.lt. Taip pat primename, kad jei esate davę sutikimą gauti draudimo pasiūlymus ar informaciją, kuri teikiama rinkodaros tikslais, duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pateikę prašymą privacy@citadeleleasing.lt. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

 • Aon Baltic, Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė, įmonės kodas 110591289, adresas korespondencijai A. Goštauto g. 40B, LT-03163 Vilnius, Lietuva, www.aon.lt. Šis partneris konsultuoja lizingo bendrovę ir jo klientus draudimo klausimais ir teikia lizingo bendrovei priimtinus draudimo pasiūlymus. Taip pat šio partnerio pasiūlymais lizingo bendrovė naudojasi tuo atveju kai realizuojama lizingo bendrovės teisė apdrausti turtą (atvejais kai šio įsipareigojimo neįvykdo ar apie tai tinkamai neinformuoja lizingo gavėjas).
 • AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filialas, įmonės kodas 300665654, adresas korespondencijai Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, www.bta.lt. Lizingo bendrovė yra priklausomas tarpininkas / agentas, kuris konsultuoja Lizingo gavėjus, perkančius automobilius iš oficialių Toyota atstovų Lietuvoje, draudimo klausimais, ruošia draudimo pasiūlymus ir draudimo sutartis.

Išskaita (franšizė)

Draudimo išskaita (franšižė) lizingo objekto vagystės/plėšimo arba sunaikinimo atveju negali viršyti 15% draudimo sumos*.

Lengvasis automobilis ir komercinis automobilis iki 3.5 t.

Draudimo suma, Eur Maksimali išskaita (franšizė), Eur
Iki 30 000 300
Nuo 30 000 iki 100 000 700
Daugiau kaip 100 000 1 500
Draudimo suma, Eur Maksimali išskaita (franšizė), Eur
Iki 30 000 300
Nuo 30 000 iki 100 000 700

Komerciniai lengvieji automobiliai, traktoriai, priekabos, puspriekabės, pramonės objektai ir kitas lizingas

Draudimo suma, Eur Maksimali išskaita (franšizė), Eur
Iki 30 000 500
Nuo 30 000 iki 100 000 1 000
Daugiau kaip 100 000 2 000
Draudimo suma, Eur Maksimali išskaita (franšizė), Eur
Iki 30 000 500
Nuo 30 000 iki 100 000 1 000
Daugiau kaip 100 000 2 000

* Kai draudimo teritorija apima ir NVS šalis, vagystės, plėšimo ir sunaikinimo rizikų išskaita (franšizė) gali būti padidinta dvigubai. Draudimo apsauga privalo galioti toje teritorijoje, kurioje naudojama transporto priemonė.

Jei turite klausimų ar neaiškumų, kreipkitės į savo lizingo vadybininką.