Prašymas dėl žalos atlyginimo

Esu informuotas, kad AAS “CBL Life”, kaip asmens duomenų valdytojas, tvarko asmens duomenis draudimo paslaugų teikimo ir draudimo išmokos išmokėjimo tikslais, su sąlyga, kad teisės įgyvendinamos, vadovaujantis Privatumo apsaugos taisyklėmis.

Informacija apie nelaimingą atsitikimą