Kodėl mums rūpi?

Mūsų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimas yra gyvybiškai svarbus žingsnis kovojant su klimato kaita. Klimato kaita, be kita ko, daro įtaką mūsų oro kokybei, žmonių sveikatai, prieigai prie energijos šaltinių ir biologinei įvairovei. Norėdami pasiekti reikšmingų ilgalaikių CO2 emisijų mažinimo rezultatų, turime derinti klimato politikos priemones, technologinę pažangą ir svarbiausia – kiekvienam stengtis individualiai.

Lizingu įsigyjamų transporto priemonių į aplinką išmetamų teršalų skaičiavimas

Apskaičiuojant išmetamų teršalų kiekį, naudojame pačius tiksliausius taršą apibūdinančius komponentus. Jei keli kintamieji nepasiekiami, naudojame tiksliausią įmanomą skaičiavimą, darydami prielaidą, kad WLTP* vertė yra 152 gCO2e/km, o standartinė rida yra 15 000 km per metus.

* Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) yra pasaulinis standartas, skirtas nustatyti lengvųjų transporto priemonių CO2 ir kitų emisijų lygius, taip pat degalų ar energijos sąnaudas. WLTP buvo įdiegtas 2017 m. rugsėjo 1 d. Nuo tada visi nauji automobilių segmentai prisitaikė prie WLTP verčių (taikoma tik naujų automobilių homologacijai), o nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. visi automobiliai registruojami pirmą kartą turi rodyti šią WLTP reikšmę.

  • Visi atitinkami išmetamųjų teršalų kiekiai apskaičiuojami ir pateikiami CO2 tonomis.
  • Skaičiavimai pagrįsti „nuo bako iki rato“ (TTW) metodu, kuris apskaičiuoja visas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurios išsiskiria deginant transporto priemonės varymui naudojamą kurą.
  • Į skaičiavimus nėra įtraukiami išmetamieji teršalai, patekę į atmosferą išgaunant, gryninant ir transportuojant kurą į degalines. Taip pat, neįtraukiamas apskaičiuotas išmetamųjų teršalų kiekis gaminant transporto priemonę.
  • Skaičiuojant naudojami kintamieji, pvz., WLTP vertė (gCO2/km), nurodyta atliekant transporto priemonės bandymo procedūrą, ir leistina rida per lizingo laikotarpį pagal lizingo sutartį.
  • Elektrinių ir įkraunamų hibridinių transporto priemonių skaičiavimuose daroma prielaida, kad naudojama elektros energija gaunama deginant iškastinį kurą. Suvartotos elektros energijos emisijos koeficientas yra Europos likutinio mišinio vidurkis.
  • Vienas medis per metus sugeria apie 25 kg CO2.

Transporto priemonės pasirinkimas daro didelę įtaką dėl žmogaus veiklos susidarančiam anglies dioksido pėdsakui, tačiau yra keletas būdų, kaip jį padaryti tvaresnį:

  • Pasirinkite aplinkai nekenksmingą susisiekimo būdą, pvz., važiavimą dviračiu ar viešąjį transportą. Nevairuokite vienas, dalykitės automobiliu su draugais ir kruopščiai planuokite maršrutus.
  • Rinkitės mažiau taršią transporto priemonę arba elektromobilį ir mėgaukitės dar geresnėmis „Citadele Leasing“ teikiamo finansavimo sąlygomis.
  • Važiuokite sklandžiai – staiga nedidinkite greičio ir venkite greito stabdymo.

 Kompensuokite lizingu įsigyto automobilio į aplinką išmetamus teršalus prisidėdami prie lietuviško miško sodinimo kartu su Pasodink medį iniciatyva.

Ar ši informacija jums buvo naudinga?

Privaloma įvertinti

Galite pakomentuoti

Ar norėtumėte kompensuoti savo lizinguojamos transporto priemonės anglies pėdsaką?

Privaloma įvertinti

Galite pakomentuoti