Politikoje dalyvaujantis asmuo

*Paaiškinimas: Remiantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymu Politikoje dalyvaujančiais asmenimis yra laikomi fiziniai asmenys, kuriems yra arba
buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.
Svarbios viešosios pareigos – tai pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse
ar užsienio valstybių institucijose:


1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas,
valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
2) parlamento narys;
3) Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios teisminės institucijos, kurios
sprendimai negali būti skundžiami, narys;
4) Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) valdymo organo ar centrinio banko valdybos
narys;
5) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
6) valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys;
7) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros
organo narys;
8) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Artimieji šeimos nariai:

1) Sutuoktinis;
2) Asmuo, su kuriuo registruota partnerystė;
3) Tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai;
4) Vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
Artimi pagalbininkai:
1) fiziniai asmenys, kurie su svarbias viešąsias pareigas užimančiu ar užėmusiu asmeniu yra to
paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius
2) fiziniai asmenys, kurie yra vieninteliai juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio siekiant turtinės
ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, savininkai.