Sankcijos

Kaip sumažinti civilinę sankcijų riziką jūsų verslui?

Bankas rekomenduoja į sutartis su savo klientais įtraukti sąlygą dėl sankcijų. Tokią sąlygą rekomenduojama įtraukti į sutartis įvertinus sankcijų riziką su konkrečiu klientu, taip pat atsižvelgti į geografinius, veiklos ar kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos sankcijų rizikos padidėjimui. Minėta sąlyga turėtų leisti užsakovui vienašališkai atsisakyti sutarties vykdymo, jei būtų taikomos JT, ES ar nacionalinės sankcijos.

Ar radai atsakymą į klausimą?