Sankcijos

Kaip sumažinti civilinę sankcijų riziką jūsų verslui?

Bankas rekomenduoja į sutartis su savo klientais įtraukti sąlygą dėl sankcijų. Tokią sąlygą rekomenduojama įtraukti į sutartis įvertinus sankcijų riziką su konkrečiu klientu, taip pat atsižvelgti į geografinius, veiklos ar kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos sankcijų rizikos padidėjimui. Tokia minėta sąlyga turėtų leisti užsakovui vienašališkai atsisakyti sutarties vykdymo, jei būtų taikomos JT, ES ar nacionalinės sankcijos.

Ar radai atsakymą į klausimą?