Prisijungimo priemonių limitai

Visi mokėjimų limitai yra nurodomi eurais

Nuotolinis sąskaitų valdymas

Interneto bankas

Visos prisijungimo priemonės yra skirstomos į keletą saugumo kategorijų: 

Prisijungimo priemonės saugumo kategorija Dienos limitas3, EUR
ŽEMA 3 000 EUR
VIDUTINĖ 60 000 EUR
AUKŠTA 250 000 EUR
INDIVIDUALI 30 000 000 EUR

Visos prisijungimo priemonės yra skirstomos į keletą saugumo kategorijų: 

Prisijungimo priemonės saugumo kategorija Prisijungimo priemonė
ŽEMA Kodų kortelė; MobileSCAN Low (MobileSCAN aktyvuotas Interneto banke su kodų kortele / SMS žinute ar aktyvuotas nesaugiame įrenginyje); Piršto atspaudas (Touch ID), Veido atpažinimas (Face ID), aktyvuoti su su MobileSCAN Low
VIDUTINĖ Kodų generatorius (Digipass 260); MobileSCAN Medium (MobileSCAN aktyvuotas Interneto banke su Digipass 260 saugiame įrenginyje)
AUKŠTA MobileSCAN Full (MobileSCAN aktyvuotas saugiame įrenginyje su „Mobile-ID“2 , kodų generatoriumi - Digipass 780 arba skyriuje)
INDIVIDUALI Kodų generatorius Digipass 780; „Mobile-ID“

Kelių mokėjimų, kurie patvirtinami vienu autorizacijos kodu, limitai yra skirstomi į keletą prisijungimo priemonių saugumo kategorijų:

Prisijungimo priemonės saugumo kategorija Kelių mokėjimų sumos limitas (mokėjimų kiekis) Kelių mokėjimų sumos limitas (bendra mokėjimų suma)
ŽEMA1 50 3 000 EUR
VIDUTINĖ1 50 60 000 EUR
AUKŠTA1,2 500 250 000 EUR
INDIVIDUALI1,2 50 (500)1 2 000 000 EUR

Galioja nuo 2021 m. liepos 27 d.

Papildomi „Face ID“ ir „Touch ID“ limitai  su MobileScan Full prisijungimo priemone:

  1. vienos operacijos/dienos limitas yra 10 000 EUR;
  2. kelių mokėjimų limitas yra 10 000 EUR.

 


Galimas mokėjimų kiekis vienu metu su bet kuriuo MobileSCAN ir kodų generatoriumi (Digipass 780) yra 500 (penki šimtai).
2 Kai „Mobile-ID“ įtrauktas į Interneto banko sutartį.
3 Vienos operacijos limitas negali būti ne didesnis negu dienos limitas.