Prisijungimo priemonių limitai

Visi mokėjimo limitai nurodyti eurais arba ekvivalentu kita valiuta.

Visos prisijungimo priemonės yra skirstomos į keletą saugumo kategorijų:

Prisijungimo priemonės saugumo kategorija Dienos limitas1, EUR
Žema 3000 EUR
Vidutinė 60 000 EUR
Aukšta 250 000 EUR
Individuali 30 000 000 EUR
Prisijungimo priemonės saugumo kategorija Dienos limitas1, EUR
Žema 3000 EUR
Vidutinė 60 000 EUR
Aukšta 250 000 EUR
Individuali 30 000 000 EUR

Visos prisijungimo priemonės yra skirstomos į keletą saugumo kategorijų:

Prisijungimo priemonės saugumo kategorija Prisijungimo priemonė
Žema
 • Kodų kortelė
 • MobileSCAN Low (MobileSCAN aktyvuotas Interneto banke su kodų kortele / SMS žinute ar aktyvuotas nesaugiame įrenginyje)
 • Piršto atspaudas (Touch ID), Veido atpažinimas (Face ID), aktyvuoti su MobileSCAN Low
Vidutinė
 • Kodų generatorius Digipass „Go3“
 • MobileSCAN Medium (MobileSCAN aktyvuotas Interneto banke su Digipass „Go3“ saugiame įrenginyje)
Aukšta
 • MobileSCAN Full (MobileSCAN aktyvuotas saugiame įrenginyje su „Mobile-ID“2, kodų generatoriumi - Digipass 780 arba skyriuje)
Individuali
 • Kodų generatorius Digipass 780
 • „Mobile-ID“
Prisijungimo priemonės saugumo kategorija Prisijungimo priemonė
Žema
 • Kodų kortelė
 • MobileSCAN Low (MobileSCAN aktyvuotas Interneto banke su kodų kortele / SMS žinute ar aktyvuotas nesaugiame įrenginyje)
 • Piršto atspaudas (Touch ID), Veido atpažinimas (Face ID), aktyvuoti su MobileSCAN Low
Vidutinė
 • Kodų generatorius Digipass „Go3“
 • MobileSCAN Medium (MobileSCAN aktyvuotas Interneto banke su Digipass „Go3“ saugiame įrenginyje)
Aukšta
 • MobileSCAN Full (MobileSCAN aktyvuotas saugiame įrenginyje su „Mobile-ID“2, kodų generatoriumi - Digipass 780 arba skyriuje)
Individuali
 • Kodų generatorius Digipass 780
 • „Mobile-ID“

Kelių mokėjimų, kurie patvirtinami vienu autorizacijos kodu, limitai yra skirstomi į keletą prisijungimo priemonių saugumo kategorijų:

Prisijungimo priemonės saugumo kategorija Kelių mokėjimų sumos limitas (mokėjimų kiekis) Kelių mokėjimų sumos limitas (bendra mokėjimų suma)
Žema3 50 3000 EUR
Vidutinė3 50 60 000 EUR
Aukšta2,3 500 250 000 EUR
Individuali2,3 50 (500)3 2 000 000 EUR
Prisijungimo priemonės saugumo kategorija Kelių mokėjimų sumos limitas (mokėjimų kiekis)
Žema3 50
Vidutinė3 50
Aukšta2,3 500
Individuali2,3 50 (500)3
Prisijungimo priemonės saugumo kategorija Kelių mokėjimų sumos limitas (bendra mokėjimų suma)
Žema3 3000 EUR
Vidutinė3 60 000 EUR
Aukšta2,3 250 000 EUR
Individuali2,3 2 000 000 EUR

Galioja nuo 2021 m. liepos 27 d.

Papildomi „Face ID“ ir „Touch ID“ limitai su MobileScan Full prisijungimo priemone:

 • vienos operacijos limitas yra lygus dienos apyvartos limitui ir yra 10 000 EUR;
 • grupės limitas (kelių mokėjimų limitas) yra 10 000 EUR.
Įkainiai

1 Vienos operacijos limitas negali būti didesnis negu dienos limitas.

2 Kai „Mobile-ID“ įtrauktas į Interneto banko sutartį.

3 Galimas mokėjimų kiekis vienu metu su bet kuriuo MobileSCAN ir kodų generatoriumi (Digipass 780) yra 500 (penki šimtai).