Metinės Terminuotųjų indėlių palūkanų normos

privatiems ir verslo klientams

Terminuotieji indėliai*

Palūkanų mokėjimo proc. suėjus terminui, pasirašant sutartis Interneto Banke (EUR, USD) arba Banko skyriuje (USD)

Min. indėlo suma 3 mėn. 6 mėn. 9. mėn. 1 m. 1.5 m. 2 m. 3 m. 5 m.
150 EUR 2,50 % 2,75 % 3,00 % 3,50 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 %
200 USD 0 % 1,75 % 2,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Palūkanos galioja nuo 2023-05-24.

Palūkanų mokėjimo proc. mokant kas mėnesį, pasirašant sutartis Interneto Banke (EUR, USD) arba Banko skyriuje (USD)

Min. indėlo suma 3 mėn. 6 mėn. 9. mėn. 1 m. 1.5 m. 2 m. 3 m. 5 m.
150 EUR 2,49 % 2,73 % 2,97 % 3,45 % 2,55 % 2,54 % 2,51 % 2,45 %
200 USD 0 % 1,74 % 1,99 % 2,96 % 2,94 % 2,92 % 2,88 % 2,80 %

Palūkanos galioja nuo 2023-05-24.

 

Taupomoji sąskaita+

Galimybė įnešti laisvų lėšų į Taupomąją sąskaitą+ su 1,50 %** metine palūkanų norma euro valiuta.

Paslauga Įkainis
Metinės palūkanos: Privatiems klientams: EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Metinės palūkanos: Juridiniams asmenims: EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Taupomosios sąskaitos+ atidarymas, uždarymas Nemokamai
Lėšų perkėlimas iš kliento Taupomosios sąskaitos+, Į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“ banke (iš anksto (prieš 35 kalendorines dienas) įspėjus „Citadele“ banką) Kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos
Lėšų perkėlimas iš kliento Taupomosios sąskaitos+, „Citadele“ banke arba į kito banko sąskaitą (iš anksto (prieš 35 kalendorines dienas) neįspėjus „Citadele“ banko) to Citadele Bank 1 % + kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos

Palūkanos galioja nuo 2023-05-15.
 

Žalioji taupomoji sąskaita

Galimybė įnešti laisvų lėšų į Žalioji taupomoji sąskaita su 2,50 %** metine palūkanų norma euro valiuta.

Paslauga Įkainis
Metinės palūkanos: Privatiems klientams: EUR 2,50 %
Žalioji taupomoji sąskaita atidarymas, uždarymas Nemokamai
Lėšų perkėlimas iš kliento Žalias Taupomosios sąskaitos, Į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“ banke (iš anksto (prieš 60 kalendorines dienas) įspėjus „Citadele“ banką) Kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos
Lėšų perkėlimas iš kliento Žalias Taupomosios sąskaitos, „Citadele“ banke arba į kito banko sąskaitą (iš anksto (prieš 60 kalendorines dienas) neįspėjus „Citadele“ banko) to Citadele Bank 1 % + kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos

Palūkanos galioja nuo 2023-05-24.

 


Nuo 2022 m. liepos 8 d. terminuotųjų indėlių palūkanų normos taikomos sumai, ne didesnei nei 5 000 000 EUR arba šios sumos ekvivalentui kita valiuta. Jei indėlio suma yra didesnė, terminuotųjų indėlių palūkanų normos yra nustatomos individualiai. 5 000 000 eurų arba ekvivalentas šiai sumai kita valiuta taikomas bendrai visoms kliento ar klientų grupės terminuotųjų indėlių ir taupomųjų sąskaitų lėšoms.

Palūkanų normos gali keistis.

* Nutraukiant Terminuotojo indėlio sutartį anksčiau laiko, sukauptos palūkanos nėra išmokamos, jei palūkanos jau buvo išmokėtos, indėlio suma grąžinama atitinkamai mažesne suma.
** Metinė palūkanų norma mokama kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Indėliai yra apdrausti pagal Latvijos Respublikos indėlių garantijų įstatymą iki 100 000 eurų. Metinė palūkanų norma gali kisti. Daugiau informacijos rasite Taupomosios sąskaitos+ taisyklėse.