Metinės indėlių palūkanų normos

privatiems ir verslo klientams

Žalioji Taupomoji Sąskaita*

Galimybė įnešti laisvų lėšų į Žaliąją Taupomąją Sąskaitą su 3,75 %** metine palūkanų norma euro valiuta.

Paslauga Įkainis
Metinės palūkanos Privatiems klientams: EUR 3,75 %
Žaliosios Taupomosios Sąskaitos atidarymas, uždarymas Nemokamai
Lėšų perkėlimas iš kliento Žaliosios Taupomosios Sąskaitos į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“ banke, jei apie tai informuojate banką iš anksto prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų Kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos
Lėšų perkėlimas iš kliento Žaliosios Taupomosios Sąskaitos į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“ banke arba į kito banko sąskaitą, jei apie tai neinformuojate banko iš anksto prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų Iki 2024-05-31: 1 % + kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos.
Nuo 2024-06-01: priskaičiuotos palūkanos už 60 dienų nuo nuimamos sumos*** + kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos.
Paslauga Įkainis
Metinės palūkanos Privatiems klientams: EUR 3,75 %
Žaliosios Taupomosios Sąskaitos atidarymas, uždarymas Nemokamai
Lėšų perkėlimas iš kliento Žaliosios Taupomosios Sąskaitos į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“ banke, jei apie tai informuojate banką iš anksto prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų Kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos
Lėšų perkėlimas iš kliento Žaliosios Taupomosios Sąskaitos į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“ banke arba į kito banko sąskaitą, jei apie tai neinformuojate banko iš anksto prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų Iki 2024-05-31: 1 % + kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos.
Nuo 2024-06-01: priskaičiuotos palūkanos už 60 dienų nuo nuimamos sumos*** + kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos.

Palūkanos galioja nuo 2023-11-01.

* Palūkanų norma apskaičiuojama pagal lėšų likutį, kuris neviršija 100 000 EUR. Bankas neskaičiuoja ir nemoka klientui palūkanų nuo pinigų likučio, kuris viršija 100 000 EUR. Klientas gali atidaryti tik vieną Žaliąją Taupomąją Sąskaitą. Minimali suma nuo kurios galima pradėti taupyti 0 EUR.

*** Komisinis mokestis už galimybę naudotis Žaliojoje Taupomojoje Sąskaitoje esančiomis lėšomis nepranešus bankui iš anksto prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų: išgryninimo suma * metinė taupomosios sąskaitos palūkanų norma (2024-03-28 yra 3,75 %) + (60dienų/360dienų).
Tipinis pavyzdys: Į Žaliąją Taupomąją Sąskaitą buvo įnešta 1000 EUR ir norima atsiimti 100 EUR. Žaliosios Taupomosios Sąskaitos metinė palūkanų norma yra 3,75 %. Vietoje dabartinės 1% išgryninimo sumos, kuri yra 1 EUR, nuo 2024-06-01 komisinis mokestis bus skaičiuojamas pagal formulę (100 EUR * 3,75 % * (60 dienų/360 dienų)) ir bus 0,63 % arba 0,63 EUR. Komisinis mokestis už galimybę naudotis Žaliojoje Taupomojoje Sąskaitoje esančiomis lėšomis neviršys už indėlį mokamų palūkanų per visą indėlio laikotarpį.

Terminuotieji indėliai****

Metinė palūkanų norma palūkanų mokėjimo proc. suėjus terminui, pasirašant sutartis Interneto Banke (EUR, USD) arba Banko skyriuje (USD)

Min. indėlo suma 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 9. mėn. 1 m. 1.5 m. 2 m. 3 m. 5 m.
100 EUR 2,00 % 2,75 % 3,00 % 3,30 % 3,40 % 3,25 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
200 USD 0,00 % 0,00 % 1,75 % 2,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Min. indėlo suma 100 EUR 200 USD
1 mėn. 2,00 % 0,00 %
3 mėn. 2,75 % 0,00 %
6 mėn. 3,00 % 1,75 %
9. mėn. 3,30 % 2,00 %
1 m. 3,40 % 3,00 %
1.5 m. 3,25 % 3,00 %
2 m. 2,50 % 3,00 %
3 m. 2,50 % 3,00 %
5 m. 2,50 % 3,00 %

Palūkanos galioja nuo 2024-04-19.

Metinė palūkanų norma palūkanų mokėjimo proc. mokant kas mėnesį, pasirašant sutartis Interneto Banke (EUR, USD) arba Banko skyriuje (USD)

Min. indėlo suma 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 9. mėn. 1 m. 1.5 m. 2 m. 3 m. 5 m.
100 EUR 2,00 % 2,74 % 2,98 % 3,26 % 3,35 % 3,18 % 2,44 % 2,41 % 2,36 %
200 USD 0,00 % 0,00 % 1,74 % 1,99 % 2,96 % 2,94 % 2,92 % 2,88 % 2,80 %
Min. indėlo suma 100 EUR 200 USD
1 mėn. 2,00 % 0,00 %
3 mėn. 2,74 % 0,00 %
6 mėn. 2,98 % 1,74 %
9. mėn. 3,26 % 1,99 %
1 m. 3,35 % 2,96 %
1.5 m. 3,18 % 2,94 %
2 m. 2,44 % 2,92 %
3 m. 2,41 % 2,88 %
5 m. 2,36 % 2,80 %

Palūkanos galioja nuo 2024-04-19.

Taupomoji sąskaita

Paslauga Įkainis
Metinės palūkanos Privatiems klientams: EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Metinės palūkanos Juridiniams asmenims: EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Taupomosios sąskaitos atidarymas, uždarymas Nemokamai
Lėšų perkėlimas iš kliento Taupomosios sąskaitos į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“ banke Kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos
Paslauga Įkainis
Metinės palūkanos Privatiems klientams: EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Metinės palūkanos Juridiniams asmenims: EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Taupomosios sąskaitos atidarymas, uždarymas Nemokamai
Lėšų perkėlimas iš kliento Taupomosios sąskaitos į kliento einamąją sąskaitą „Citadele“ banke Kaip už mokėjimą iš einamosios sąskaitos

Palūkanos galioja nuo 2023-05-15.


Nuo 2022 m. liepos 8 d. terminuotųjų indėlių palūkanų normos taikomos sumai, ne didesnei nei 5 000 000 EUR arba šios sumos ekvivalentui kita valiuta. Jei indėlio suma yra didesnė, terminuotųjų indėlių palūkanų normos yra nustatomos individualiai. 5 000 000 eurų arba ekvivalentas šiai sumai kita valiuta taikomas bendrai visoms kliento ar klientų grupės terminuotųjų indėlių ir taupomųjų sąskaitų lėšoms.

Palūkanų normos gali keistis.

** Metinė palūkanų norma mokama kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Metinė palūkanų norma gali kisti. Indėliai yra apdrausti pagal Latvijos Respublikos indėlių garantijų įstatymą iki 100 000 eurų. Daugiau informacijos rasite Taupomosios sąskaitos taisyklėse ir Žaliosios Taupomosios Sąskaitos taisyklėse.

**** Nutraukiant Terminuotojo indėlio sutartį anksčiau laiko, sukauptos palūkanos nėra išmokamos, jei palūkanos jau buvo išmokėtos, indėlio suma grąžinama atitinkamai mažesne suma. Indėliai yra apdrausti pagal Latvijos Respublikos indėlių garantijų įstatymą iki 100 000 eurų. Daugiau informacijos rasite Terminuotųjų indėlių taisyklėse.