Faktoringo paslaugai reikalingi dokumentai

Faktoringo paslaugos naudingos norint padidinti įmonės apyvartinį kapitalą, išplėsti produktų rinką, sumažinti sąskaitų faktūrų administravimo išlaidas ir taip pagerinti įmonės veiklą.
Kreiptis dėl faktoringo paslaugos arba gauti patarimų galite bet kuriame„Citadele“ banko padalinyje. Taip pat galite užpildyti faktoringo užklausos formą ir su jumis susisieks banko atstovas.

Jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

  • Paraiška faktoringui
  • Aktualią bendrovės įstatų kopiją (tinkamai įregistruotą juridinių asmenų registre)
  • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius metus
  • Einamųjų metų finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą atitinkamai už 3, 6 arba 9 mėnesius)
  • Pagrindinių balanso straipsnių (skolininkai, atsargos, ilgalaikis turtas, kreditoriai) detalizavimą
  • Paraišką pasirašiusio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisę atstovauti įmonei patvirtinantį dokumentą
  • Pirkimo–pardavimo sutarčių, sudarytų su nurodytais pirkėjais, kopijas (jei tokios būtų)
Kreiptis dėl konsultacijos