Faktoringo paslaugai reikalingi dokumentai

Faktoringo paslaugos naudingos norint padidinti įmonės apyvartinį kapitalą, išplėsti produktų rinką, sumažinti sąskaitų faktūrų administravimo išlaidas ir taip pagerinti įmonės veiklą. Šias paslaugas daugiausia renkasi didmenininkai ir gamintojai, siekdami išvengti apyvartinio kapitalo įšaldymo bei pagerinti pinigų srautus.

Kreiptis dėl faktoringo paslaugos arba gauti patarimų galite bet kuriame „Citadele“ banko padalinyje visoje Lietuvoje. Tam turite užpildyti faktoringo prašymo formą, apsilankyti „Citadele“ padalinyje ir pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą
  • Jūsų įmonės įstatų arba registruotų įstatų pakeitimų kopiją (pateikiant originalą)
  • Audituotos praėjusių finansinių metų metinės finansinės atskaitomybės dokumentus
  • Einamųjų metų finansinės atskaitomybės (atitinkamai už 3, 6 arba 9 mėnesius) dokumentus ir pelno (nuostolio) ataskaitą;
  • Pagrindinių balanso straipsnių (skolininkai, atsargos, ilgalaikis turtas, kreditoriai) išrašą;
  • Įgaliojimus pasirašyti turinčių įmonės atstovų asmens tapatybės dokumentų kopijas (pateikiant originalus) ir įgaliojimus pasirašyti patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • Pirkimo–pardavimo sutarčių, sudarytų su nurodytais pirkėjais, kopijas