Faktoringo paslaugai reikalingi dokumentai

Faktoringo paslaugos naudingos norint padidinti įmonės apyvartinį kapitalą, išplėsti produktų rinką, sumažinti sąskaitų faktūrų administravimo išlaidas ir taip pagerinti įmonės veiklą.

Kreiptis dėl faktoringo paslaugos arba gauti patarimų galite bet kuriame „Citadele“ banko padalinyje visoje Lietuvoje. Taip pat galite užpildyti faktoringo užklausos formą ir su jumis susisieks banko atstovas.

Jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

  • Paraiška faktoringui
  • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius metus
  • Einamųjų metų finansinės ataskaitas (balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita atitinkamai už 3, 6 arba 9 mėnesius)
  • Pagrindinių balanso straipsnių (skolininkai, atsargos, ilgalaikis turtas, kreditoriai) detalizavimą 
  • Paraišką pasirašiusio asmens teisę atstovauti įmonei patvirtinantį dokumentą
  • Paraišką pasirašiusio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
  • Pirkimo–pardavimo sutarčių, sudarytų su nurodytais pirkėjais, kopijas (jei tokios būtų)