Verslo mokėjimo kortelės

Įkainiai verslo klientams

„X Business“ 

Pagrindinės kortelės mokestis 3 EUR/mėn.
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) nemokamai
Komisinis mokestis už atsisakitymą kortele nemokamai
Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ banko skyriuose kaip iš einamosios sąskaitos
Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ ir Šiaulių banko tinklo bankomatuose ir „Citadele“ grupės bankomatuose Latvijoje 1 % (min. 0,60 EUR)
Grynųjų pinigų išdavimas kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje 2 % (min. 3 EUR)
Grynųjų pinigų išdavimas PERLAS terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance 1 % (min. 0,60 EUR)
Grynųjų pinigų įnešimas „Citadele“ banko bankomatuose ir PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“ nemokamai
Kredito limitas nustatomas individualiai
Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudotos kredito sumos) 100 % panaudoto kredito limito
Metinė kredito palūkanų norma 17 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 %
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (metinė norma) 36 % 
Mokėjimai iš kortelės sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos
Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.
 

 

„Mastercard Business Debit“ 

Pagrindinės kortelės mėnesinis mokestis 0,5 EUR/mėn.
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) nemokamai
Komisinis mokestis už pirkinius kortele nemokamai
Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ banko skyriuose kaip iš einamosios sąskaitos
Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ ir Šiaulių banko tinklo bankomatuose ir „Citadele“ grupės bankomatuose Latvijoje 0,5 % (min. 0,75 EUR)
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 %
Grynųjų pinigų išdavimas kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje 2 % (min. 3 EUR)
Grynųjų pinigų išdavimas PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“ 0,5 % (min. 0,75 EUR)
Grynųjų pinigų įnešimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai
Grynųjų pinigų įnešimas PERLO terminaluose.  Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“ 0,50 EUR už vieną operaciją
Kredito limitas Paslauga neteikiama
Mokėjimai iš kortelės sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 %
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (metinė norma) 36 %
Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.

 


Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.