Annual Percentage Rate on Deposits

for Private Customers and Legal Persons

Green Savings Account*

For deposits in a Green Savings account annual interest rate of 3.75 %**.

Service Fee
Annual interest rates for Private Customers: EUR 3.75 %
Opening, closure of Green Savings Account Free of charge
Funds transfer from customer’s Green Savings Account with prior 60 calendar days notice to Citadele Bank As for payment from current account
Funds transfer from customer’s Green Savings Account without prior 60 calendar days notice to Citadele Bank Until 31.05.2024: 1% + current account transfer fee.
From 01.06.2024: the 60-day interest calculated on the withdrawn sum*** + current account transfer fee.
Service Fee
Annual interest rates for Private Customers: EUR 3.75 %
Opening, closure of Green Savings Account Free of charge
Funds transfer from customer’s Green Savings Account with prior 60 calendar days notice to Citadele Bank As for payment from current account
Funds transfer from customer’s Green Savings Account without prior 60 calendar days notice to Citadele Bank Until 31.05.2024: 1% + current account transfer fee.
From 01.06.2024: the 60-day interest calculated on the withdrawn sum*** + current account transfer fee.

Rates valid from 01.11.2023.

* The interest rate is calculated on the balance of funds that does not exceed 100 000 EUR. The bank does not calculate and does not pay the client interest on the balance of money that exceeds 100 000 EUR. The client can only open one Green Savings Account.

*** Commission fee for accessing the funds in your Green Savings Account without a 60-day warning: the withdrawn sum * the annual deposit rate in accordance with the Price List (as of 28.03.2024 — 3.75%) * (60 days/360 days).
Example: I have deposited 1000 EUR in the Green Savings Account and I want to withdraw 100 EUR. The annual percentage rate of the Green Savings Account is 3.75%. Instead of 1% of the withdrawn sum, as before, which would come to 1 EUR, as of 01.06.2024 the commission fee will be calculated by the following formula (100 EUR * 3.75% * (60 days/360 days)), which is 0.63% or 0.63 EUR. The commission fee for accessing money deposited in the Green Savings Account will not exceed the interest earned on the deposit during the entire deposit period.

Term Deposit****

Annual interest rate with % disbursement in the end of term, applying in Online Banking (EUR, USD) or Branch (USD)

Min. deposit sum 1 m. 3 m. 6 m. 9. m. 1 y. 1.5 y. 2 y. 3 y. 5 y.
100 EUR 2,00 % 2,75 % 3,00 % 3,30 % 3,40 % 3,25 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
200 USD 0,00 % 0,00 % 1,75 % 2,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Min. deposit sum 100 EUR 200 USD
1 m. 2,00 % 0,00 %
3 m. 2,75 % 0,00 %
6 m. 3,00 % 1,75 %
9. m. 3,30 % 2,00 %
1 y. 3,40 % 3,00 %
1.5 y. 3,25 % 3,00 %
2 y. 2,50 % 3,00 %
3 y. 2,50 % 3,00 %
5 y. 2,50 % 3,00 %

Rates valid from 19.04.2024.

Annual interest rate with % disbursement every month, applying in Online Banking (EUR, USD) or Branch (USD)

Min. deposit sum 1 m. 3 m. 6 m. 9. m. 1 y. 1.5 y. 2 y. 3 y. 5 y.
100 EUR 2,00 % 2,74 % 2,98 % 3,26 % 3,35 % 3,18 % 2,44 % 2,41 % 2,36 %
200 USD 0,00 % 0,00 % 1,74 % 1,99 % 2,96 % 2,94 % 2,92 % 2,88 % 2,80 %
Min. deposit sum 100 EUR 200 USD
1 m. 2,00 % 0,00 %
3 m. 2,74 % 0,00 %
6 m. 2,98 % 1,74 %
9. m. 3,26 % 1,99 %
1 y. 3,35 % 2,96 %
1.5 y. 3,18 % 2,94 %
2 y. 2,44 % 2,92 %
3 y. 2,41 % 2,88 %
5 y. 2,36 % 2,80 %

Rates valid from 19.04.2024.

Savings Account

Service Fee
Annual interest rates for Private Customers: EUR 1.50 %, USD 1.20 %
Annual interest rates for Legal Persons: EUR 1.50 %, USD 1.20 %
Opening, closure of Savings Account Free of charge
Funds transfer from customer’s Savings Account As for payment from current account
Service Fee
Annual interest rates for Private Customers: EUR 1.50 %, USD 1.20 %
Annual interest rates for Legal Persons: EUR 1.50 %, USD 1.20 %
Opening, closure of Savings Account Free of charge
Funds transfer from customer’s Savings Account As for payment from current account

Rates valid from 15.05.2023.


Rates apply up to 5 000 000 EUR or the equivalent of this amount in another currency. Rates for deposits over the aforementioned sum are set individually. 5 000 000 EUR or the equivalent applies to the client or client group’s total balance in term deposits and savings accounts.

Interest rates may change.

** Metinė palūkanų norma mokama kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Metinė palūkanų norma gali kisti. Indėliai yra apdrausti pagal Latvijos Respublikos indėlių garantijų įstatymą iki 100 000 eurų. Daugiau informacijos rasite Taupomosios sąskaitos taisyklėse ir Žaliosios Taupomosios Sąskaitos taisyklėse.

**** Nutraukiant Terminuotojo indėlio sutartį anksčiau laiko, sukauptos palūkanos nėra išmokamos, jei palūkanos jau buvo išmokėtos, indėlio suma grąžinama atitinkamai mažesne suma. Indėliai yra apdrausti pagal Latvijos Respublikos indėlių garantijų įstatymą iki 100 000 eurų. Daugiau informacijos rasite Terminuotųjų indėlių taisyklėse.