Virtualus pagalbininkas

Kaip galėtume jums padėti mokėjimų klausimais?

Viršytas mėnesio mokėjimo (operacijų) limitas

Jeigu atlikdami pervedimus interneto banke matote įspėjimą, kad viršytas mėnesio limitas, pirmiausia patikrinkite savo prisijungimo priemonės mokėjimų limitus.

Norėdami patikrinti savo prisijungimo priemonės (kodų kortelės, PIN kodų generatoriaus, generatoriaus „Digipass 780“, M. parašo arba „MobileSCAN“)  mokėjimų limitus, prisijunkite prie interneto banko.

Prisijungę, kairiojoje pradžios puslapio pusėje pasirinkite „Mokėjimų limitai“.
Čia galėsite peržiūrėti visas jūsų turimas interneto banko prisijungimo priemones ir jų limitus, įskaitant vieno mokėjimo limitą ir bendrą mokėjimų dienos limitą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mokėjimų limitai apima visus atliktus mokėjimus, įskaitant ir tuos, kurie dar nebuvo įvykdyti.
Jeigu suma, kurią ketinate pervesti, yra didesnė už prisijungimo priemonės (kodų kortelės, PIN kodų generatoriaus, generatoriaus „Digipass 780“, M. parašo arba „MobileSCAN“) limitą, mokėjimą galite suskirstyti dalimis ir naudotis skirtingomis priemonėmis, nes kiekvienai priemonei nustatytas atskiras limitas.

Jeigu negalite padalyti mokėjimo, pabandykite nuotoliniu būdu padidinti „MobileSCAN“ prisijungimo priemonės mokėjimų limitus. Daugiau informacijos apie „MobileSCAN“ aktyvinimą ir limitų padidinimą.

Jeigu naudojatės viena prisijungimo priemone prisijungdami prie interneto banko kelių klientų vardu, priemonės limitas apims visų šių klientų operacijas.

Ar jūs radote atsakymą?