Virtualus pagalbininkas

Ką jūs norite atlikti?

Pažymos

Standartinės pažymos:

 • sąskaitos atidarymo patvirtinimas ir (arba) sąskaitos likučio patvirtinimas (esamas arba prieinamas likutis tuo metu, kai kreipiamasi dėl pažymos arba ji ruošiama);
 • su sąskaita susietų kortelių atidarymo ir būsenos informacija (aktyvios / neaktyvios);
 • pažyma apie sąskaitai suteiktą kredito limitą tuo metu, kai kreipiamasi dėl pažymos arba ji ruošiama;
 • pažyma apie  įstatinį kapitalą, įmokėtą į naujai steigiamos įmonės  sąskaitą;
 • pažyma apie  įstatinio kapitalo didinimą, operacijas, atliktas  grynaisiais pinigais arba pavedimu į sąskaitą;
 • informacija apie kreditus, suteiktus pagal sutartis „Vartojimo kreditas“ arba „Susitarimas dėl skolos grąžinimo“, nurodant negrąžintą likutį pažymos ruošimo metu.

Nestandartinės pažymos:

 • pažyma patvirtinanti, kad klientas neturi jokių kreditinių įsipareigojimų;
 • pažyma apie Banko  informacinėse sistemose įregistruotą adresą, turimus dokumentus ir kita informacija;
 • audito pažymos, audito pažymos pagal atskirus prašymus ir suderinimo aktus;
 • pažyma patvirtinanti, kad konkretus asmuo yra arba nėra banko klientas, ar jis turi banko sąskaitą ir kurią dieną ji buvo atidaryta.

Mokesčius už standartines pažymas rasite mūsų Bendrajame paslaugų kainyne. Pasirinkite „Papildomos paslaugos > Mokesčiai už dokumentų išdavimą arba dokumentų priėmimą ir patikrinimą. Mokesčiai už nestandartines pažymas nurodomi paprašius pateikti nestandartinę pažymą. Jei prašymą dėl pažymos pateikiate per interneto banką, prieš pateikdami prašymą informuosime apie komisinį mokestį už pažymos parengimą.

Išrašą galite gauti:

 • popierine forma pasirinktame banko skyriuje;
 • per interneto banką – kaip elektroniniu parašu pasirašytą PDF failą.

 

Kaip pateikti prašymą dėl išrašo?

 • Išrašo galite paprašyti nuotoliniu būdu per interneto banką arba išsiųsdami el. paštu saugiu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą.
 • Prisijunkite prie interneto banko, eikite į skyrių „Prašymai“ ir pasirinkite „Laisvos formos prašymas bankui“.
 • Temų laukelyje įrašykite, kokios rūšies pažymą norite gauti.
 • Prašymo tekste įrašykite prašymo esminę informaciją: parašykite kokią pažymą jus prašote paruošti,  patvirtinkite ir įrašykite prašymo tekste, kad sutinkate sumokėti pažymos paruošimo komisinį mokestį, parašykite kokia kalba prašote paruošti pažymą, parašykite kaip norite gauti pažymą - interneto banke ar pasirinktame banko skyriuje.
 • Spauskite „Tęsti“.

  
Jei norite pateikti prašymą el. paštu, pateikite aukščiau nurodytą informaciją (pažymos rūšį, kalbą, kaip  norėtumėte gauti pažymą), pasirašykite el. parašu ir išsiųskite el. paštu info@citadele.lt
Juridinių asmenų prašymai priimami, jei prašymą patvirtino įgaliotas  įmonę atstovauti asmuo (nurodytas Registrų cento duomenų bazėje ).
Standartinius išrašus parengiame per 1–2 dienas, o nestandartinius išrašus, priklausomai nuo sudėtingumo   parengiame per 2 savaites.
Jeigu jūsų situacija yra nestandartinė ir interaktyvusis pagalbininkas negali jos išspręsti, susisiekite su mumis telefonu +370 5 2219091. Skambučio metu patvirtinsime jūsų tapatybę ir tai, kad esate sąskaitos ar kortelės savininkas bei  galėsime suteikti išsamesnės informacijos, kaip elgtis toliau.
 

Ar jūs radote atsakymą?