Sankcijos

Kaip vykdyti sankcijas?

Norėtume pabrėžti, kad JT, ES ir nacionalinės sankcijos yra privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, neatsižvelgiant į jų ūkinę ar kitokią veiklą. 
Raginame komercinę veiklą vykdančius klientus nustatyti jų verslui būdingą sankcijų riziką ir, atsižvelgiant į nustatytą riziką, sukurti veiksmingas vidaus kontrolės priemones, kad būtų vykdomos sankcijos, pavyzdžiui, visapusiškai patikrinti verslo partnerius sankcijų sąrašuose.
Vidaus kontrolės priemonės turėtų atitikti specifinį verslo pobūdį, geografinę teritoriją, kurioje teikiamos paslaugos, ir partnerius bei klientus. Patikrinimų būdas, dažnumas ir apimtis gali skirtis priklausomai nuo įmonės dydžio, jos veiklos krypties ir nustatytos rizikos.
Pažymėtina, kad sankcijos gali būti taikomos ne tik konkretiems fiziniams ir juridiniams asmenims, bet ir šaliai ar teritorijai, taip pat tam tikroms prekių ir paslaugų rūšims (vadinamosios „sektorinės sankcijos“).

Ar radai atsakymą į klausimą?