Sankcijos

Kokia yra banko sankcijų politika?

Teikdamas finansines paslaugas AS „Citadele“ bankas visapusiškai vykdo tarptautines, nacionalines ir JAV Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) sankcijas, pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytą tvarką ir juose numatyta apimtimi. Bankas, vadovaudamasis teisės aktais ir vidinėmis tvarkomis, taiko JAV OFAC sankcijas vykdydamas mokėjimus visomis valiutomis.
Bankas taiko nulinės tolerancijos politiką sankcijų pažeidimų ir bandymų apeiti sankcijas atvejais. 
Bankas turi teisę nutraukti bendradarbiavimą su klientais, kuriems taikomos sankcijos arba kurie yra susiję su sankcijų pažeidimu arba jų apėjimu.

Ar radai atsakymą į klausimą?