Sankcijos

Ar banko klientai turi laikytis sankcijų?

Visi asmenys privalo laikytis tarptautinių, t. y. JT ir Europos Sąjungos nustatytų, bei nacionalinių sankcijų ir jas vykdyti, o Bankas, kaip Latvijoje įsteigta finansų įstaiga, įsteigusi filialus Lietuvoje ir Estijoje, pagal įstatymus privalo vykdyti JAV Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) sankcijas. Bankas, vadovaudamasis teisės aktais ir vidinėmis tvarkomis, vykdo JAV OFAC sankcijas, taikomas mokėjimams visomis valiutomis.
Tarptautinės ir nacionalinės sankcijos taikomos tiesiogiai, jas reikia vykdyti nedelsiant ir be atskiro leidimo.

Ar radai atsakymą į klausimą?