Sankcijos

Kas yra sankcijos?

Sankcijos – tai pagal tarptautinę teisę Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos arba valstybės nustatyti tam tikri apribojimai juridiniam ar fiziniam asmeniui, valstybei, teritorijai ar kitam subjektui arba tam tikroms prekėms ar paslaugoms.

Ar radai atsakymą į klausimą?