Sankcijos

Kas yra sankcijos?

Sankcijos – tai tam tikri juridiniam ar fiziniam asmeniui, valstybei, teritorijai ar kitam subjektui arba tam tikroms prekėms ar paslaugoms taikomi apribojimai, kuriuos nustatytė Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga arba kita valstybė.

Ar radai atsakymą į klausimą?