Informacija klientams dėl karinių veiksmų Ukrainoje

Kas nutiks mano lėšoms „Citadele“, jei ir Baltijos šalis paveiks grėsmė?

„Citadele“ dirba kaip įprastai, todėl klientams nėra pagrindo nerimauti. Glaudžiai bendradarbiaujame su valstybės institucijomis ir tarptautiniais partneriais, visos Baltijos šalys turi savo nenumatytų atvejų planus, kurie derinami ir su bankais dėl konkrečių atvejų. Be to, siekdami koordinuoti ir užtikrinti finansų sistemos tęstinumą nenumatytais atvejais visi bankai glaudžiai bendradarbiauja su finansų rinkos reguliuotojais, šalių centriniais bankais. Atsižvelgdami į esamą geopolitinę situaciją taip pat raginame klientus kritiškai vertinti gaunamą informaciją ir pasikliauti tik patikimais informacijos šaltiniais.

„Citadele“ turi parengtą ir ištestuotą nenumatytų atvejų planą, pagal kurį užtikriname, kad klientų banke turimos lėšos ir banko teikiamos finansinės paslaugos klientams bei informacija būtų apsaugoti. Mūsų klientai gali būti užtikrinti, kad klientų lėšų apsauga ir finansinių paslaugų tęstinumas yra mūsų aukščiausias prioritetas. Be to, kiekvienos Baltijos šalies klientus saugo Europos Sąjungos vartotojų apsaugos sistema. Jei indėlių negalėtų išmokėti finansų įstaiga, tai atliktų valstybinis indėlių garantijų fondas kompensuodamas iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už finansų įstaigoje kliento laikomas lėšas (tai apima kliento lėšas tiek einamojoje banko sąskaitoje, tiek taupomojoje sąskaitoje, kt.)

Ar radai atsakymą į klausimą?