Pirkimas internetu

Ar sustiprintas autentiškumo patvirtinimas būtinas atliekant kiekvieną mokėjimą?

Ne, ne kiekvieną kartą bus taikomas sustiprintas autentiškumo patvirtinimas. Paprastesnė kliento autentiškumo patvirtinimo procedūra bus taikoma, kai

  • Pavedimu atliekami mokėjimai nedidelėmis sumomis – t. y. vieno mokėjimo suma neviršija 30 eurų, o mokėjimų suma per dieną neviršija 100 eurų;
  • mokėjimai atliekami patikimiems gavėjams, įtrauktiems į patvirtintų mokėjimų baltąjį sąrašą;
  • atliekama operacija tarp dviejų sąskaitų, kurios yra atidarytos tame pačiame banke ir priklauso tam pačiam klientui;
  • atliekami mokėjimai tame pačiame banke, jeigu tai leidžiama pagal banko rizikos vertinimo taisykles.

Atsiskaitantiems mokėjimo kortele internetu saugesnio autentiškumo patvirtinimas gali būti prašomas e. parduotuvėse atsiskaitant virš 500, vasario mėn. – virš 250, kovo mėn. – virš 100 eurų. Jei el. parduotuvė netaiko saugesnio autentiškumo patvirtinimo, nuo balandžio mėnesio, nepriklausomai nuo sumos, atsiskaitymams kortele bus prašomas saugesnio autentiškumo patvirtinimas.

Ar radai atsakymą į klausimą?