Draudimas

Ar draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra tas pats, kas gyvybės draudimas?

Ne, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir gyvybės draudimas yra dvi skirtingos draudimo rūšys. Nelaimingų atsitikimų draudimas gali padengti išlaidas nelaimingo atsitikimo – traumos, neįgalumo ar mirties atveju, o gyvybės draudimas gali suteikti finansinę paramą šeimai apdraustojo mirties atveju.

Ar radai atsakymą į klausimą?