Draudimas

Kuo skiriasi draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimas?

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimas yra dvi skirtingos draudimo rūšys. Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų gali įsigyti bet kas ir jis gali padėti padengti nelaimingų atsitikimų metu patirtas išlaidas dėl traumų, nuolatinės negalios ar mirties atveju, o sveikatos draudimą savo darbuotojams apmoka darbdavys, siekdamas kompensuoti darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas.

Ar radai atsakymą į klausimą?