Draudimas

Kiek laiko užtrunka sprendimo priėmimas dėl žalos atlyginimo?

Draudikas priima sprendimą dėl Draudimo išmokos dydžio ir mokėjimo arba atsisakymo mokėti Draudimo išmoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo visų dokumentų gavimo.

Ar radai atsakymą į klausimą?