Draudimas

Kada sutartis pradeda galioti?

Draudėjas sumokėdamas pirmąją įmoką, sutinka su sutarties sąlygomis ir draudimo sutartis įsigalioja kitą dieną po įmokos sumokėjimo.

Ar radai atsakymą į klausimą?