Indėliai

Kaip skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis nuo taupomosios sąskaitos palūkanų?

Palūkanų apmokęstinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Palūkanų suma neapmokestinama jeigu gautų palūkanų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 500 eurų. Pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo per mokestinį laikotarpį gautų palūkanų sumos, viršijančios 500 eurų sumą. Tarp atvejų, kai pajamų mokesčiu apmokęstinama visa gauta minėtų palūkanų suma, Valstybinė mokesčių inspekcija nurodo tuos atvejus, kai paūkanų pajamas gavo tie gyventojai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, kad palūkanų pajamų apmokęstinimui taikomos teisės aktuose nustatytos taisyklės, prašome čia pateikta informacija vadovautis tik kaip informacinio pobūdžio pranešimu. Ši informacija negali būti laikoma konsultacija mokesčių klausimais. Siekiant įsivertinti savo mokestines prievoles, turite individualiai įvertinti savo situaciją, o esant poteikiui susipažinti su Valstybinės mokesčių inspekcijos pateikiama informacija, kurią galima rasti www.vmi.lt. Minėtame interneto puslapyje taip pat galite rasti ir kontaktus, kuriais galite kreiptis dėl mokesčių inspekcijos konsultacijos aktualiais klausimais suteikimo.

Ar radai atsakymą į klausimą?