Indėliai

Ką daryti, jei reikia atsiimti lėšas iš taupomosios sąskaitos?

Jei norite išsiimti pinigų iš Taupomosios sąskaitos nemokėdami komisinių mokesčių, turite apie tai pranešti bankui prieš 35 dienas.

Jei norite išsiimti pinigų iš Žaliosios Taupomosios Sąskaitos nemokėdami komisinių mokesčių, turite apie tai pranešti bankui prieš 60 dienų.

Tačiau norint išsiimti pinigus greičiau, nepateikus prašymo bankui ir/ar nelaukiant informavimo termino pabaigos, reikės mokėti komisinį mokestį, kuris yra 1 % nuo pervedamos sumos.

Ar radai atsakymą į klausimą?